Звіт про проходження педагогічної практики, Детальна інформація

Звіт про проходження педагогічної практики
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 30.6
Скачувань: 8142
1.Преференційні.

2.Пільгові.

3.Повні.Розробка уроку по темі

“ Податок на додану вартість “.

Хід уроку .

Урок проводився у вигляді лекції . Оскільки це нова тема, необхідно було ввести учнів у курс справи, пояснити основні поняття - податок, податкова система, а також розкрити суть такої економічної категорії як податок на додану вартість .

Для активізації учнів їм ставились запитання, на які вони могли б відповісти, користуючись своїми знаннями (наприклад: Що таке податки ? Хто є платниками податків ? Для чого збираються податки ? та інші). Вони ділилися своїми думками, пояснювали свою точку зору, висували свої аргументи. Учням було цікаво, вони втягнулися в дискусію.

Учням було запропоновано розглянути новий матеріал по темі “Податок на додану вартість” . Мета уроку - пояснити основні принципи непрямого оподаткування, механізм функціонування ПДВ, дати визначення основних понять .

Після цього учні ознайомилися з питаннями, які пропонувалось розглянути на уроці :

Теоретичні основи непрямого оподаткування

Механізм функціонування ПДВ

Зміни в податковому законодавстві щодо ПДВ

Платники податку на додану вартість

Об’єкти для обкладання ПДВ

Ставка податку на додану вартість

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ ПЕРШОГО УРОКУ .

Податкова система є однією з основ економічної системи будь-якої країни. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - є головним інструментом її економічної доктрини. Податки - це об’єктивне суспільне явище, тому при побудуві податкової системи необхідно виходити з реальностей соціально-економічного стану держави, а не керуватись в своїй роботі міркуваннями суб`єктивного характеру, що може призвести до непередбачуваних наслідків у майбутньому для економіки, а значить і держави вцілому .

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найбільш стародавня форма прояву фінансових відносин між державою та членами суспільства . Саме виникнення держави спричинило появу платежів і внесків у державну казну для фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій. Спочатку ці внески проводились в натуральній формі, потім, з розвитком товарно-грошових відносин, був здійснений перехід до грошової форми внесків.

У системі оподаткування виділяють дві групи податків : прямі та непрямі. Прямі податки сплачуюються безпосередньо виробником товарів (робіт, послуг) і їхній розмір прямо залежить від об’єкту оподаткування. Непрямі податки включаються в ціну вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, і, хоча їх перераховують у бюджет господарські суб’єкти, фактичнім платником непрямих податків являється споживач цих товарів , робіт та послуг .Податок на додану вартість .

ПДВ відноситься до типу податків, які можна назвати непрямими загальними податками на споживання. Вони мають багатолітню історію і з`явилися разом із виникненням потреб держави у надходженнях . Головною їх рисою є те, що вони є податками на кінцевого споживача, але держава тяга по їх стягненню і сплаті переклала на виробника, оптового чи роздрібного торговця, або на всіх відразу. На п`ятому раці існування податок під назвою ПДВ замінений на такий, як його розуміють у цивілізованих країнах . Тому відмінності між Законом і Декретом полягають не лише в тому, що Закон краще і детальніше визначає платника податку, об`єкт і базу опопдаткування, порядок обчислення і сплати податку, але й у тому, що це концептуально різні податки .

Вісім особливостей нового Закону про ПДВ

Стосовно норм порядку обчислення і сплати податку на додану вартість, прийнятих цим Законом, необхідно сказати , що такі норми суттєво відрізняються від нині діючого Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 14-92 “Про податок на добавлену вартість” як за формою побудови Закону, стилем викладання, вживаними термінами, так і за самим порядком обчислення, сплати до бюджету та проведення бюджетного відшкодування.

Закон містить 11 статей, якими визначено категорії платників податку на додану вартість, об`єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування експортних та імпортних операцій, порядок спеціальної реєстрації платників податку на додану вартість, визначення податкового кредиту та податкових зобов`язань .

Особливості зазначеного Закону :

Встановлено новий підхід при визначенні категорій платників

податку на додану вартість , що дасть можливість широко охопити всіх потенційних платників податку на додану вартість. Так, згідно із Законом визначено, що платником податку на додану вартість є не тільки особа ( як юридична, так і фізична ) підприємницької діяльності, а й інша юридична особа, що не є суб`єктом підприємницької діяльності, за умови, що у неї обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів ( робіт, послуг ) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes