Звіт про проходження педагогічної практики, Детальна інформація

Звіт про проходження педагогічної практики
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 30.6
Скачувань: 8142
Відповідно до міжнародних норм справляння податку на додану вартість на території України запроваджено спеціальну реєстрацію платників податку на додану вартість у державній податковій адміністрації за місцем їх знаходження з метою отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку на додану вартість та індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, що дасть можливість створити єдину базу даних платників податку .

Статтею 3 новоприйнятого Закону впроваджено єдиний порядок обчислення та сплати податку на додану вартість для всіх категорій платників незележно від того , в якій валюті проводяться розрахунки (іноземна чи національна ), за вийнятком особливостей по комісійній торгівлі, тоді як згідно з Декретом Кабінету Міністрів України при реалізації на митній території України застосовуються декілька об`єктів для обкладання податком на додану вартість.

4. Для обчислення податку на додану вартість Законом встановлені дві ставки податку - 20 % та “нульова ставка” .

Нульова ставка застосовується при обчисленні податку на додану вартість у разі продажу товарів ( робіт, послуг ) на експорт ( за вийнятком продажу товаріт, робіт, послуг звільнених від оподаткування згідно зі статтею 5 ), продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, а також при продажу електроенергії населенню. Застосування нульової ставки посуті означає повне відшкодування додатку на додану вартість, сплаченого постачальникам за товари, роботи, послуги, матеріальні ресурси, що використані для здійснення вищезазначених поставок .

Уперше на території України податковим законодавством введено рівноправну відповідальність як платників за повноту та своєчасність проведення розрахунків з бюджетом, так і Уряду країни за несвоєчасне повернення коштів ( суми перевищення сплаченого постачальникам над отриманим від продажу товарів ( робіт , послуг ) . А тому суми, що не відшкодовані платнику податку протягом звітного періоду, вважаються бюджетною заборгованістю, і на неї нараховуються проценти на рівні 120 % облікової ставки Національного банку України .

Що стосується порядку обкладання податком на додану вартість імпортних товарів, що ввозяться на територію країни, то, починаючи з 1 липня 1997 року, при ввезенні ( пересиланні) товарів на митну територію України податок на додану вартість по підакцизних товарах та товарах, що включаються до товарних груп 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, сплачуються в обов`язковому порядку .

Для забезпечення переходу на загальний порядок сплати всіх платників податку, а також враховуючи особливості особливості визначення оподатковуваного обороту в умовах дії нового Закону, всіма платниками податку на момент набрання чинності Законом має бути здійснений одноразовий перерахунок сум податкового кредиту і сум податкових зобов`язань відповідно до правил визначення бази оподаткування, встановлених цим Законом .

Необхідно зауважити, що порівняно з Декретом Законом не передбачені пільгі на товари ( роботи, послуги ) . Одночасно з цим вводяться нові пільгі на низку послуг , які надаються в лікувальних закладах, закладах освіти, службах зайнятості, архівних установах, у сферах соціального захисту дітей, людей похилого віку та інвалідів, а також людей, які не мають житла, тощо .

Після закінчення лекції, у ході якої було викладено новий матеріал, було проведено коротеньке опитування слухачів з метою закріплення одержаних знань :

Що таке податкова система ?

Які існують групи податків ?

До якого типу відноситься ПДВ ?

Які ви знаєтє особливості Закону про ПДВ ?

Для чого потрібні пільги при сплаті податку ?

Які існують ставки ПДВ ?

У цілому вдалося зацікавити школярів даним матеріалом. На уроці вони були активні, майже всі брали участь у бесіді, ставили запитання щодо суперечних моментів. Незважаючи на те, що школа в якій я проходив практику не спеціалізується на вивченні економічних дисциплін, учні проявили неабияку обізнаність у зазначеному питанні .

По закінченню уроку найбільш активним учням було виставлено оцінки . Після цього було запропоновано домашне завдання : на окремому аркуші написати позитивні і негативні наслідки прийняття нового закону “Про ПДВ” .

Розробка проведеного уроку по темі

“ Акцизний збір і мито “.

Хід уроку.

Цей урок являв собою продовження попередньої теми і мав на меті ознайомлення з двома іншими непрямими податками. Основними моментами теми було визначеня, що ж собою являють акцизний збір і мито, платники і ставки по цих видах податків. Оскільки це досить нові види оподаткування, вони заслуговують більш детальної уваги. Для України зараз дуже важливі податкові надходження як головна частина формування бюджету, отже, вдосконалення цих податків - сприяє економічній ситуації в Україні . Також для актуалізації опорних знань учням було запропоновано відповісти на декілька запитань, користуючись знаннями, отриманими після вивчення попередньої теми . (Наприклад : Хто є платниками мита ? ПДВ нараховується до чи після нарахування акцизу ? ПДВ нараховується до чи після нарахування мита ? та інші)

Учням було запропоновано прослухати лекцію, після якої вони мали змогу поставити запитання до вчителя .

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ .

Іншим непрямим податком, який справляється в Україні, є акцизний збір. Він включається в ціну товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем, а не виробником товарів . Акцизний збір відносять до категорії специфічних акцизів , які на відміну від спеціальних стягуються по ставкам, деференційованих по окремих групах товарів

Акцизний збір має деференційовані ставки по різних групах товарів і справляється, як правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реалізації відповідних товарів. Акцизний збір також є ціноутворним чинником. Проте, на відміну від ПДВ, він набагато менше впливає на загальний рівень цін в країні, оскільки перелік підакцизних товарів є не дуже широким.Оскільки акцизний збір сплачується лише один раз, то податковий тягар лягає на кінцевого споживача, в той час як податковий тягар ПДВ рівномірно розподіляється по всіх суб’єктах підприємницької діяльності на всіх етапах руху товару.З точки зору соціальної справедливості акцизний збір має переваги над ПДВ, оскільки підакцизні товари, як правило, споживаються заможними верствами населення.

>

F

H

J

b

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes