Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи, Детальна інформація

Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1169
– характером даної структури;

– ступенем співпадіння значення даної структури з відповідною в рідній мові;

– цільовою установкою;

– наявністю мовленнєвого досвіду в учнів;

– віковими особливостями учнів;

– етапом навчання.

При складанні умовно-мовленнєвих та мовленнєвих вправ слід враховувати такі вимоги до них:

– Установка до вправ імітує мовленнєву задачу того, хто говорить та направляє висловлювання в потрібне функціональне русло.

– Мотивованою повинна бути сама мовленнєва дія та включення до неї вивчаємої структури.

– Вправи забезпечують багаторазове різноманітне повторення вивчаємої форми у варіативних ситуативних умовах.

– Кожна фраза є комунікативно цінною, поєднання реплік повинно бути різноманітним та природнім.

– Зміст висловлювань повинен бути інформативним, цікавим та значимим для учнів.

– Вправи будуються на лексиці, що засвоєна та не повинні мати додаткових граматичних труднощів.

– Послідовність виконання вправ відповідає стадіям формування граматичних навичок.

В комплекс граматичних вправ для оволодіння конкретним явищем необхідно включати вправи для ознайомлення з ними, їх тренування та використання. За характером ці вправи є мовними, умовно-мовленнєвими та мовленнєвими, за способом виконання – диференційними, імітаційними, підстановчими та трансформаційними.

8. Визначення форм, об’єктів контролю та вибір контролюючих вправ.

Форми контролю граматичних навичок можуть бути усними та письмовими.

Об’єктами контролю повинні бути навички та вміння учнів практично користуватися мовою як засобом спілкування. В навичках перевіряється здатність оперувати одиницями мови (граматикою) в мовленнєвій діяльності, тобто здатність проводити автоматизовані дії з граматичним матеріалом. Показником сформованості граматичних навичок є швидкість та безпомилковість у використанні граматики в комунікативно орієнтованих вправах. Контроль повинен займати мінімальну кількість часу та охоплювати максимальну кількість учнів. З урахуванням цього під час поточного контролю не варто вдаватися до нових, незнайомих типів вправ. Слід використовувати вправи, які найбільш адекватно дозволяють вияснити те, що конкретно цікавить вчителя на даному етапі навчання. (20, с.29-46)

III. Розробка фрагментів уроків з навчання граматики

у 8-му класі

Фрагмент уроку № 56 в 8-му класі

Мета: познайомити учнів з новою граматичною структурою: умовними підрядними реченнями I типу.

Етап, мета, прийоми Зміст роботи

III. Ознайомлення з новою граматичною структурою.

Мета: познайомити з функцією, формою ГС.

Прийоми: активне слухання, відповіді на запитання Дуже часто в нашому житті ми говоримо речення, в яких є якась умова. Сьогодні ми з вами навчимося говорити такі речення іспанською мовою. Послухайте уважно і зверніть увагу, чим іспанське речення відрізняється від сказаного українською мовою: Si hace buen tiempo, iremos al parque. – Якщо буде гарна погода, ми підемо в парк. Дійсно, в іспанському реченні ми після Si вжили не майбутній час, а теперішній. Отже, запам’ятаємо: despues de Si nunca usamos Futuro. Послухайте ще декілька речень та зверніть увагу на умову, що в них присутня: Si hace frio, iremos a casa. Si hace calor, ella ira a la playa. Перекладемо на українську.Фрагмент уроку № 57 в 8-му класі

Мета: автоматизувати дії учнів у вживанні ГС: умовних підрядних речень I типу.

Етап, мета, прийоми Зміст роботи

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes