/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи, Детальна інформація

Тема: Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи
Тип документу: Реферат
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1055
Скачати "Реферат на тему Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
14. Згадайте якомога більше прикметників (іменників, неправильних дієслів) за темою.

15. Прийміть участь в конкурсі на краще знання граматики. (Коли використовується ... ? Як утворюється ... ? Що означає ... ?)

16. Вкажіть різницю між ... .

17. Назвіть граматичну форму, яку необхідно використати в даній ситуації.

18. Прочитайте речення та підберіть до них картинки.

19. Складіть питання для граматичної вікторини.

20. Підберіть тексти, вірші, римівки, вислови, приказки, що ілюструють використання вказаних граматичних явищ.

21. Складіть схему, граматичну таблицю для ілюстрації утворення вказаної граматичної форми.

22. Сформулюйте граматичне правило за темою для граматичного довідника.

23. Виправте граматичні помилки в тексті.

24. Поясніть використання (утворення) вказаного граматичного явища в тексті (ситуаціях).

II. 5. Послідовність дій викладача при формуванні мовленнєвих граматичних навичок

При формуванні граматичної навички необхідно дотримуватися наступної послідовності методичних дій:

1. Аналіз нового граматичного явища з точки зору визначення пов’язаних з ним труднощів у формоутворенні, засвоєння значення та функцій.

2. Визначення форми організації ознайомлення з новим граматичним матеріалом (індуктивно, дедуктивно).

3. Підбір опорних граматичних явищ, які можуть бути використані в якості підказки в оволодінні новим матеріалом. Підбирати опорний матеріал слід з урахуванням типологічних труднощів граматичного явища (тобто враховуючи його співпадіння, часткове співпадіння або відсутність в рідній мові учнів), мовленнєвого досвіду учнів, характеру граматичного явища в плані його наочної презентації.

4. Вибір найбільш адекватного методичного підходу до вивчення граматичного матеріалу для конкретного складу учнів.

В даний час широко використовуються структурно-функціональний, функціональний та комунікативний підходи в навчанні граматики. Провідними повинні бути комунікативний та функціональний при нині діючих цільових установках навчання іноземним мовам. Однак вони повинні постійно доповнюватися структурно-функціональним та системним підходами.

5. Підбір ілюстративних прикладів, найбільш повно відбиваючих інваріантне значення та вирізняючі ознаки даного граматичного явища, та їх групування для пояснення форми, значення та використання.

6. Складання коментарів, пояснень, формулювань правил, описів – для матеріалу, пояснюваного дедуктивно; питань, що потребують відповіді учнів, остаточних формулювань – для матеріалу, пояснюваного індуктивно або проблемним шляхом; вибір термінології.

При складанні тексту граматичних правил (описів) слід виходити з принципів функціональності та комунікативності та враховувати ряд вимог до них. Граматичне правило (опис) повинно бути

– функціональним, тобто в ньому повинні бути вказівки або на ознаки граматичного явища, або на спосіб здійснення граматичної дії (продуктивної або рецептивної). Воно повинно відповідати на питання “Як цей опис використати для утворення або розуміння висловлювання?”;

– розкриваючим властивості та особливості граматичного явища, які відповідають характеристикам певного виду мовленнєвої діяльності;

– операційно адекватним, тобто відповідати тим операціям та їх послідовності, які характерні для конкретного виду мовленнєвої діяльності;

– достатнім, тобто включати всі релевантні (в тому числі й фонетичні) ознаки граматичного явища;

– достатньо наочним; в ньому повинна реалізовуватися перш за все мовна (мовленнєва) наочність;

– сформульованим у вигляді прямих граматичних інструкцій-вказівок для здійснення граматичної дії;

– викладеним ясно, чітко, зрозуміло для конкретного контингенту учнів.

Місце й характер правил в процесі формування мовленнєвої граматичної навички визначаються для кожного явища з урахуванням функціональних та формальних труднощів його засвоєння, співвіднесеністю з рідною мовою учнів, умов автоматизації (етап, вік учнів).

7. Вибір методичних прийомів та вправ для засвоєння граматичного явища визначається наступними факторами:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар