/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податкових розрахунків на підприємстві, Детальна інформація

Тема: Аудит податкових розрахунків на підприємстві
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2556
Скачати "Курсова на тему Аудит податкових розрахунків на підприємстві"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  


Підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію для складання загального висновку (при загальному аудиті)

Скласти й підписати акт про виконану роботу

Обговорити з клієнтом питання щодо продовження спвпраці

Основними джерелами інформації для перечвірки розрахунків з бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів; виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет; бухгалтерські записи на рахунку 64 „Розрахунки за податками і платежами”, регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фінансової звітності; аудиторські докази.

Основними джерелами, які аудитор може використати для одержання необхідних йому для роботи даних (доказів), можуть бути статут підприємства, довідка з державного статистичного реєстру, а також накладні на відпуск продукції, співбесіда з керівництвом підприємства тощо.Також аудитор використовує дані про види діяльності підприємства, для того щоб визначити, які податки взагалі має сплачувати підприємство; План рахунків, які використовує підприємство, що слугує для визначення, на яких рахунках та субрахунках обліковуються розрахунки за тим чи іншим податком; відомості про нарахування та сплату податків за кожним податком конкретно.

Крім цих доказів, необхідні відомості про результати попередніх аудиторських перевірок, а також дані перевірок податковими та іншими органами, які мають на це право. Також потрібні попередні дані про працівників підприємства (керівництво, бухгалтерія) щодо їх кваліфікації. Все це необхідно для визначення ризику аудитора.

У процесі проведення аудиту вивчають акти перевірок, проведених державною податковою адміністрацією, банком, Пенсійним фондом тощо.

Крім того, з ясовуються причини прострочення платежів, за чий рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне перерахування коштів.

1.4. Характеристика бази дослідження

Базою дослідження для проведення аудиту розрахунків з бюджетом є Закрите акціонерне товариство „Укр-Пак”(ЗАТ „Укр-Пак”).

ЗАТ „Укр- Пак” знаходиться за адресою: ": 81000, м. Яворів Львівської області, вул. Маковея, 62. Ідентифікаційний код 22398871. Розрахунковий рахунок 260096 в Яворівській філії АППБ "Аваль", МФО 325859.

Статут ЗАТ "Укр-Пак" зареєстровано Яворівською райдержадміністрацією 01.08.97 р. №411, із змінами і доповненнями.

Статутний фонд товариства, згідно із змінами від 02.04.2003 р., становить в сумі 18752113,6 грн. Статутний фонд поділений на 1065461 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 17,60 грн. кожна. Випуск акцій здійснюється в документальній формі. Акціями володіють: фірма "САN-РАСК S.А.. " (Польща) - 1065461 штук або 100%. Статутний фонд сформований повністю, заборгованості засновників по внесках до статутного фонду нема. Вищезгаданий акціонер є і співзасновником товариства.

Предметом статутної діяльності товариства є: виробництво та реалізація кроненкорків, зовнішньо-економічна діяльність та інше.

Середньоспискова чисельність працюючих - 67 чоловік.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній формі рахівництва з веденням журналів-ордерів та оборотного балансу по синтетичних рахунках. Облік комп'ютеризовано.

Основні засоби обліковуються на балансі за собівартістю придбання або поліпшення. Амортизація основних засобів нараховується за одним із методів, передбачених П(С)БО 7, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів, тобто за прямолінійним методом з річною нормою в 10%.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Основні показники діяльності наведені в додатку №1.

1.5. Аналіз нормативно-правової бази та предмету дослідження.

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом аудитор користується такими нормативно-правовими актами:

Закон України від 22.05.2003р. №889 „Про податок з доходів фізичних осіб”, із змінами і доповненнями;

Закон України від 22.05.1997р. №283 „Про оподаткування прибутку підприємств”, із змінами і доповненнями;

Закон України від 03.04.1997р. №168 „Про податок на додану вартість”, із змінами і доповненнями;

та іншою нормативно-правовою спеціальною літературою.

Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” ставка податку на доходи фізичних осіб з 01.01.2004р. протягом трьох років становитиме 13%. З 01.01.2005р. до бази оподаткування включені подарунки, спадщина отримані фізичними особами від інших фізичних осіб (не СПД) і суб’єкта господарювання, як роботодавця, так і не роботодавця. Не обкладаються даним податком лише ті виплати і відшкодування, які профспілки та інші неприбуткові організації і благодійні фонди здійснюють з урахуванням норм п. 9.7 закону №889.

Крім цього, у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати (262грн на місяць) змінився і розмір податкової соціальної пільги. Платники податків, які працювали під час Другої світової війни в тилу і Герої Соціалістичної Праці мають право на отримання максимальної соціальної пільги.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар