/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податкових розрахунків на підприємстві, Детальна інформація

Тема: Аудит податкових розрахунків на підприємстві
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2556
Скачати "Курсова на тему Аудит податкових розрахунків на підприємстві"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Для обліку сум податків, утриманих з громадян на користь державного бюджету використовують рахунок 64 „Розрахунки за податками і платежами” , на якому узагальнюють інформацію про розрахунки підприємства з усіх видів платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з доходів працівників ЗАТ „Укр-Пак”. Тому аудитор повинен перевірити результат річного перерахунку податку показаного кореспонденцією рахунків: Дт641 Кт661, що відображає повернення працівнику переплати з податку з доходів або Дт661 Кт641, утримуючи недоплату. Суму податку перерахованого до бюджету відображають кореспонденцією рахунків Дт641 Кт311.

Аудитор повинен перевірити правильність поставлення кореспонденції рахунків за кожним платежем і реальність сум, підтверджених первинними документами (платіжними дорученнями), а також звірити обороти по рахунках: 661, 641, 331.

Аудитор перевіряє нарахування виплат до бюджету як для основних працівників, так і для тих що працюють за сумісництвом.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати аудитор повинен перевірити чи правильно визначається об’єкт оподаткування, тобто чи зменшується сума нарахованої заробітної плати на суму збору до Пенсійного фонду України, внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальних внесків, а не лише на суму податкової соціальної пільги (якщо вона звичайно застосовується до доходу працівника даного підприємства).

Крім цього, аудитор перевіряє чи застосовується ставка податку 13%, яка визначена ст. 7 Закону України №889 і чи вірно визначено розмір податку для кожного працівника, що підлягає сплаті до бюджету. Звірити ці дані з даними занесеними в податкову декларацію.

Наступним етапом аудиторської перевірки є встановлення чи не включаються до сукупного доходу працівників суми, які не підлягають оподаткуванню згідно із п. 4.3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”. Крім цього, перевіряється чи зменшується сукупний оподатковуваний дохід на суму податкових соціальних пільг передбачених ст. 6 даного закону.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу працівника ЗАТ „Укр-Пак” у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування. Тому аудитор повинен перевірити наявність заяв працівників, які мають право на пільгу, про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги, до отримання якої пільга не може застосовуватись до доходу, крім випадків, зазначених у п. 6.3.3. Так само, у разі зміни за самостійним рішенням місця отримання податкової соціальної пільги, аудитор повинен перевірити наявність заяви про відмову від пільги за даним місцем роботи.

Наявність усіх цих заяв повинна фіксуватись згідно законодавства в річній податковій звітності, але за відсутності у ній відповідних граф і рядків (а спеціальної форми звітності не затверджено) дана інформація не фігурує.

Без подання заяви про застосування пільги, податкова соціальна пільга застосовується за місцем одержання працівником основного доходу (що перевіряється записами в трудовій книжці).

Аудитор повинен прослідкувати і за тим чи дохід отриманий протягом місяця, до якого застосовується податкова соціальна пільга, не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня 2004р., помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. (540 грн.).

Аудиторській перевірці підлягає і те чи не застосовується податкова соціальна пільга з двох і більше підстав, адже згідно із п. 6.2. Закону України № 889 податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір (згідно п. 22. 4 визначено суму підвищеної соціальної пільги у 2004р.):

для платників податку із 150% правом на пільгу – 45% суми податкової соціальної пільги (106,65 грн.);

для платників податку із 200% правом на пільгу – 60% суми податкової соціальної пільги ( 142,20 грн.).

Якщо аудитором виявлено факт порушення працівником отримання податкової соціальної пільги (наприклад, отримання пільг у декількох працедавців), то підприємство має утримати суму недоплати і штраф у розмірі 100% суми недоплати за рахунок доходу працівника.

За наслідком звітного податкового року при звільненні працівника або під час зміни місця застосування податкової соціальної пільги працівником працедавець здійснює, а аудитор перевіряє перерахунок сум доходів, нарахованих працівнику у вигляді заробітної плати і сум податкових соціальних пільг. Тому аудитор повинен встановити чи подали громадяни, які змінили місце роботи протягом року на нове місце роботи, довідки (форма №3) про суму доходів, одержаних на попередньому місці роботи з початку року.

Порядок річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб подаємо у такій схемі:9.Обчислюємо податок, який слід доутримати („+”) або („- „) (СП2 – СП1)

Покажемо конкретний приклад перерахунку податку з доходів:

Працівник за основним місцем роботи (він прийнятий у лютому 2003р., трудова книжка знаходиться на підприємстві на 1 січня 2004року) з січня 2004року користувався правом на загальну податкову соціальну пільгу (61,50 грн.) без подання заяви. У червні та грудні його зарплата перевищила 540 грн., через те, що до доходу цих місяців потрапила нарахована піврічна премія.

Перерахунок треба провести за 12 місяців розрахункового періоду.

Отже:

сума зарплати за місяці розрахункового періоду становила 6354,04 грн.;

загальна сума податку, утриманого протягом року із зарплати працівника, - 718,42 грн. ;

розраховуємо середньомісячну зарплату за місяці, задіяні в перерахунку:

6351,02 / 12 міс.=529,50 грн.;

529,50 грн. Менше 540 грн., а значить, працівник мав право на пільгу протягом року;

загальна сума пільг за всі місяці розрахункового періоду :

61,50 грн. * 12 міс.=738,00 грн.;

загальна сума утриманих за місяці розрахункового періоду пенсійних та соціальних внесків – 212,63 грн.;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар