/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податкових розрахунків на підприємстві, Детальна інформація

Тема: Аудит податкових розрахунків на підприємстві
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2557
Скачати "Курсова на тему Аудит податкових розрахунків на підприємстві"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць до розміру 409 грн. Збільшився і граничний пільговий розмір доходу (570 грн.), який впливає на визначення права платників податків на соціальну пільгу і податковий кредит.

Зміна у п. 3.5 дозволяє при визначенні об’єкта оподаткування без сумнівів зменшувати доходи у вигляді заробітної плати на суму всіх трьох страхових внесків, що утримуються з неї.

У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств” і П(с)БО7 є деякі розбіжності, що унеможливлює використання прибутку, який відображений у „Звіті про фінансові результати” і облікований за даними бухгалтерського обліку з метою оподаткування. Тому бухгалтери змушені вести податковий облік для визначення бази оподаткування.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікують:

5.1 Основні засоби, куди включають земельні ділянки, будівлі споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші засоби.

5.2 Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди, природні ресурси , інвентарна тара, предмети прокату тощо.

Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначено чотири групи основних фондів (ст. 8), кожна з яких має свою норму амортизації:

група 1 – 2%;

група 2 – 10%;

група 3 – 6%;

група 4 – 15%.Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначають шляхом застосування даних норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду.

До валових доходів згідно Закону України №283 включається сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій і матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами ст. 4, окрім доходів визначених у п. 4.2 цієї статті.

До складу валових витрат виробництва і обігу включають суму будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (ст. 5), окрім витрат визначених п. 5.3.

Податок на прибуток сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця наступного з звітним кварталом. Платник податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного року.

Згідно ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість” продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням ПДВ. При цьому платник податків зобов’язаний надати покупцеві податкову накладну. У разі звільнення від оподаткування (ст. 5), в податковій накладній зазначається „Без ПДВ”.

Відповідно до п. 7.4 податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених платником податку у звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) – у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету , визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту звітного періоду. Сплата податку проводиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним.

2. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ

2.1. Аудит розрахунків по прибутковому податку з доходів фізичних осіб

ЗАТ „Укр-Пак” є платником податку з доходів фізичних осіб.

Аудит прибуткового податку з громадян доцільно проводити в два етапи:

Перевірка нарахування і обліку податку протягом звітного року.

Перевірка декларації, що подається до державної податкової адміністрації, про сукупний оподатковуваний дохід, після чого перевіряються перерахування оподатковуваного доходу з урахуванням суми податків, сплачених протягом року.

Розпочинаючи проведення перевірки, аудитор повинен встановити кількість працівників підприємства, переглянути трудові книжки, трудові угоди, контракти, які засвідчують законність найму працівника.

. Прибутковим податком обкладаються доходи, одержані за виконання трудових обов’язків, у тому числі за сумісництво, за роботи за договорами підряду, дивіденди, а також інші грошові доходи, які підприємство виплачує своїм працівникам.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар