/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2767
Скачати "Курсова на тему Аналіз підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГОСПОДАРЮЮЧИХ

СУБ’ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Готівкові та безготівкові розрахунки підприємства регламентуються Постановою Правління НБУ “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 19.02.2001 № 72, Постановою Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29.03.2001 № 135 [24, 25].

Відкриття рахунків у банках регламентується Постановою Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” від 18.12.98 № 527. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України [26].

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів для їх цільового використання. Для відкриття поточного рахунку необхідно надати наступні документи:

заяву встановленого зразка на відкриття рахунка за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера;

копію свідоцтва про державну реєстрацію зареєстровану належним чином;

копію рішення про створення, чи реорганізацію підприємства, засвідчену органом, який прийняв це рішення;

копію належним чином зареєстрованого статуту;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком, та відбиток печатки;

документ, який підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків.

Взаємовідносини між комерційними банками та їх клієнтами ґрунтуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Плата за кожний вид розрахунково-касового обслуговування встановлюється окремо. Комерційні банки встановлюють плату за касове обслуговування клієнтів у розмірі, передбаченому договором про розрахунково-касове обслуговування.

З АКБ “Правекс – Банк” ВАТ “КЗРК” заключив договір на розрахунково–касове обслуговування, в цьому банку у підприємства відкриті поточні рахунки, на яких здійснюються операції підприємства. В договорі на розрахунково-касове обслуговування (дод. В3) оговорюються наступні пункти: предмет договору; обов’язки сторін; права сторін; фінансові взаємовідносини сторін; відповідальність сторін; форс-мажор; рахунки в іноземних валютах; порядок вирішення суперечок; термін дії договору, порядок його зміни і доповнення; юридичні адреси і реквізити сторін. У даному договорі рекомендується передбачити взаємні зобов’язання щодо користування коштами і банківськими послугами, а саме: користування тимчасово вільними коштами клієнта; здійснення розрахункових операцій; касове обслуговування; транспортне обслуговування перевезень готівки.

У процесі купівлі – продажу, надання послуг, а також виконання різного роду послуг відбуваються різноманітні розрахунки та платежі у грошовій формі. Грошовий оборот на Криворізькому залізорудному комбінаті здійснюється за такими напрямками:

забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів);

реалізація продукції, робіт, послуг;

сплата податків, обов’язкових платежів і зборів;

забезпечення спільної діяльності;

отримання і погашення кредитів, сплата податків, процентів за кредити.

Готівкові розрахунки на ВАТ “КЗРК” застосовуються для виплати дивідендів, грошової допомоги, видачі коштів на господарські потреби, на видачу авансів на командировки. Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить ефективність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан комбінату. Безготівковому грошовому обороту, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення.

Відповідно до територіального розміщення підприємств і банківських установ, що їх обслуговують, безготівкові розрахунки поділяються на місцеві, міжміські та міжнародні. Дане підприємство здійснює всі ці види безготівкових розрахунків [35].

Місцеві розрахунки проводяться з такими підприємствами як КДГМК “Криворіжсталь”, ВАК “Техносервіс”, ПП “Кривбасагротехсервіс”, ЗАТ “Кривбасрудпром” та багатьма іншими. Міжміські розрахунки підприємство проводить з такими підприємствами: АТ “Металопрокатний завод” м. Дніпропетровськ, ЗАТ “Луганський трубний завод”, УМГАТ “Харківтрансгаз”, ЗАТ “Дніпропромед”. Міжнародні розрахунки проводяться з підприємствами Росії, Чехії, Польщі, Словаччини тощо.

На комбінаті застосовуються такі види розрахункових документів, як платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, податкові накладні, прості векселя (дод. Б-Б3).

Грошові розрахунки з використанням платіжних доручень сприяють прискоренню документообігу, руху коштів, існує можливість використання розрахунків за нетоварних платежів. Платіжні доручення застосовуються в розрахунках щодо місцевих, а також міжміських поставок за товари, за нетоварними операціями (платежі до бюджету, цільових державних фондів) [34].

Платіжні вимоги підприємство застосовує у випадках стягнення в безспірному порядку сум фінансових санкцій, недоїмки в бюджет з податків, штрафів, які нараховуються державними податковими органами.

На Криворізькому залізорудному комбінаті достатньо широка область використання векселів ( дод. Б3). Їх використовують в наступних напрямках :

для оплати за продукцію, що надійшла, виконані роботи, надані послуги.

при проведенні заліку взаємозаборгованості з подальшим оформленням її векселем.

ВАТ “КЗРК” має багато покупців, яким воно реалізує свою продукцію. Між покупцем і постачальником заключаються договори, при чому може заключатись як звичайний договір з покупцем (дод. В), так і з посередником, який за певну плату знаходить покупця, цей договір називається договір комісії (дод. В1). Договір між покупцем і продавцем включає такі розділи;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар