/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2767
Скачати "Курсова на тему Аналіз підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Норми обігових коштів як з окремих видів, груп, матеріальних цінностей, так і по елементах обігових коштів уточнюються одночасно з розробкою прогнозів розвитку комбінату на кожний рік. Розрахунок норм і нормативів оборотних коштів на ВАТ „КЗРК” наведено у додатках Н, Н1.

До принципів організації оборотних коштів на ВАТ “КЗРК” належать:

оперативна самостійність у використанні оборотних коштів;

визначення планової потреби і розміщення оборотних коштів за окремими підрозділами;

раціональна система фінансування оборотних коштів;

контроль за розміщенням і використанням коштів.

Серед складових оборотного капіталу велику питому вагу займають товарно-матеріальні запаси, до складу яких включають виробничі запаси, готову продукцію, незавершене виробництво. Утримання великих обсягів товарно-матеріальних запасів забезпечує гнучкість в проведенні операцій підприємства, проте призводить до підвищених витрат щодо зберігання та утримання запасів. Запаси, з позиції фінансиста, – це відволікання коштів, їх заморожування [29]. Тому з метою мінімізації неефективних витрат грошових коштів необхідно визначити оптимальний обсяг запасів:

(7.1.)

де, С – постійні витрати, пов’язані з організацією замовлення;

О – необхідний розмір одиниць запасів на кожний період, що розглядається;

S – питомі витрати на утримання запасів.

Відмітимо, що методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає П(С)БО №9 “Запаси”. Норми цього положення не розповсюджуються на незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг; фінансові активи, молодняк тварин, продукцію сільського і лісового господарства. Дане положення регламентує оцінку вибуття запасів, оцінку запасів на дату балансу, розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності [16].

6

h

h

h

6

|

\x00BA

h!

h!

h!

h!

h

h

h

h

h!

h

h!

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар