/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Організація повторень на уроках математики, Детальна інформація

Тема: Організація повторень на уроках математики
Тип документу: Курсова
Предмет: Математика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1654
Скачати "Курсова на тему Організація повторень на уроках математики"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Друга вимога до організації повторення повинна відповідати на запитання: Що повторювати? Виходячи з висловлень класиків педагогіки, можна висунути наступні положення при доборі навчального матеріалу з різних видів повторення:

1. Не слід повторювати усе раніше пройдене. Потрібно вибрати для повторення найбільш важливі питання і поняття, навколо яких групується навчальний матеріал.

2. Виділяти для повторення такі теми і питання, які через свою складність засвоюються недостатньо міцно.

3. Виділяти для повторення треба те, що необхідно узагальнити, поглибити і систематизувати.

4. Не слід повторювати все в однаковій мірі. Повторювати ґрунтовно треба головне і найбільш важке. При доборі матеріалу для повторення необхідно враховувати ступінь його зв’язку з новим матеріалом.

Третя вимога до організації повторення математики повинна відповідати на запитання, як повторювати, тобто освітити ті методи і прийоми, якими повинно здійснюватися повторення. Методи і прийоми повторення повинні знаходитися в тісному зв’язку з видами повторення.

При повторенні необхідно застосовувати різні прийоми і методи, зробити повторення цікавим шляхом внесення, як у повторюваний матеріал, так і в методи вивчення деяких елементів новизни. Тільки різноманітність методів повторення може усунути ті протиріччя, які виникають через відсутність бажання в частини учнів повторювати те, що ними вже засвоєне один раз.

Різні види повторення тісно взаємодіють. Від своєчасного й успішного проведення одного з видів повторення, наприклад, тематичного чи поточного, залежить тривалість і успішність повторення іншого виду — заключного повторення чи повторення наприкінці року. Перейдемо до короткої характеристики видів повторення.

1. Повторення пройденого на початку року.

При повторенні на початку навчального року на перший план повинно висуватися повторення тем, що мають прямий зв’язок з новим навчальним матеріалом. Нові знання, що здобуваються на уроці, повинні спиратися на міцний фундамент уже засвоєних.

При повторенні на початку року необхідно поряд з повторенням тем, тісно зв’язаних з новим матеріалом, повторити й інші розділи, які поки що з ним не зв’язані. Тут необхідно поєднати обидві задачі: провести загальне повторення в порядку огляду основних питань з матеріалу минулих років і більш глибоко повторити питання, безпосередньо зв’язані з наступним матеріалом по програмі навчального року.

Саме повторення варто проводити як у класі, так і вдома. При вирішенні питання, який матеріал повинен бути повторений у класі і який залишений учням для самостійного повторення вдома, потрібно виходити з особливості матеріалу. Найбільш важкий матеріал повторити в класі, а менш важкий дати додому для самостійної роботи.

2. Поточне повторення пройденого.

Поточне повторення в процесі вивчення нового матеріалу — дуже важливий момент у системі повторення. Воно допомагає встановлювати органічний зв’язок між новим матеріалом і раніше пройденим.

Поточне повторення може здійснюватися в зв’язку з вивченням нового матеріалу. У цьому випадку повторюється матеріал, що природно зв’язаний з ним. Повторення тут є складовою і невід’ємною його частиною.

Під керівництвом вчителя учні на уроці відтворюють раніше вивчений ними необхідний матеріал. В результаті цього доведення нової теореми сприймається учнями легко, а подальша робота вчителя — відтворення доведеного і вправи, що забезпечують вторинне осмислення теореми і її закріплення.

В другому випадку, якщо повторюваний матеріал не знаходить природної прив’язки до нового, то його потрібно повторювати на спеціальних уроках.

При поточному повторенні питання і вправи можуть бути запропоновані учням з різних розділів програми.

Поточне повторення здійснюється в процесі виконання вправ, включається в домашнє завдання. Воно може бути проведене як на початку чи вкінці уроку, так і під час опитування учнів.

Поточне повторення доповнюється супутнім повторенням, яке не можна строго планувати на великий період. Супутнє повторення не вноситься в календарні плани, для нього не виділяється спеціальний час, але воно є органічною частиною кожного уроку. Супутнє повторення залежить від матеріалу, залученого до вивчення чергового питання, від можливості встановити зв’язок між новим і старим, від стану знань учнів у даний момент. Успіх супутнього повторення в значній мірі обумовлюється досвідом і спритністю вчителя. Супутнім повторенням учитель по ходу роботи усуває неточності в знаннях, нагадує коротенько давно пройдене, указує зв’язок з новим.

3. Тематичне повторення.

У процесі роботи над математичним матеріалом особливо великого значення набуває повторення кожної закінченої теми чи цілого розділу курсу.

При тематичному повторенні систематизуються знання учнів з теми на завершальному етапі його проходження чи після деякої перерви.

Для тематичного повторення виділяються спеціальні уроки, на яких концентрується та узагальнюється матеріал однієї якої-небудь теми.

У процесі роботи над темою питання, пропоновані учням по кожному розділу, варто знову переглянути; залишити найбільш істотні і відкинути більш дрібні. Узагальнюючий характер питань при тематичному повторенні відображається і на їхній кількості. Учителю доводиться основний матеріал теми охопити в меншому числі питань.

Повторення на уроці проводиться шляхом бесіди із широким залученням учнів у цю бесіду. Після цього учні одержують завдання повторити певну тему і попереджуються, що буде проведена контрольна робота.

Контрольна робота з теми повинна включати всі її основні питання. Після виконання контрольної роботи проводиться аналіз характерних помилок і організовується повторення для їх усунення.

При тематичному повторенні корисно скласти список питань, а потім логічний план по темі і завершити роботу складанням підсумкових схем. Таблиця чи схема економно і наочно показує спільне для понять, що входять у дану тему, їх взаємозв’язок у логічній послідовності.

Процес складання таблиць в одних випадках, підбір і запис прикладів після аналізу готової таблиці в інших є одночасно і формами письмових вправ при узагальнюючому і систематизуючому повторенні.

Послідовне вивчення різних особливих випадків при повторенні дуже корисно закінчити їхньою класифікацією, що допоможе учням ясніше розрізнити окремі випадки і групувати їх по певній ознаці.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар