Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2006
Страхові внески по договорах особистого страхування утримують по письмовому дорученню працівників. Відповідні суми із заробітної плати бухгалтерія перераховує на рахунок страхових компаній.

Із нарахованої заробітної плати також утримуються:

-раніше отриманний аванс;

-виявлені в результаті проведених перевірок і самоперевірок,надлишки виплачених сум за попередній період;

-підзвітні суми,які не повернуті своечасно;

-інші утримання.

Загальний розмір тримань не повинен перевищувати 20% суми яка належить робітнику.При утриманні і деяких інших сум,які вказані в законі,розмір утримань може скласти 50% заробітної плати.

Для обліку утримань і виплати заробітної плати використовується така кореспонденція рахунків:

Зміст господарських операцій Дебет Кредит

1 2 3

1. Утримання прибуткового податку 70/1 68

2.Утримання зборів в Пенсійний фонд,по страхуванню на випадок безробіття 70/1 68

1 2 3

3.Утримання взносів по особистому страхуванню громадян 70/1 64/2

4.Утримання підзвітних сум ,які не повернуті своєчасно 70/1 71

5.Утримання нестач 70/1 72

6.Утримання по виконавчих листах 70/1 76/1

7.Утримання за комунальні послуги і перерахування на рахунки ощадбанку 70/1 76/3

8.Виплати з каси підприємства:

а)належної заробітної плати працівникам підприємства 70/1 50

б)депонованої заробітної плати 70/2 50

1.3 Облік у відділі кадрів

Кадрова служба представляє собою самостійний підрозділ,який безпосередньо підпорядковуеться керівнику підприємства чи його заступнику по кадрах.

Управління персоналом і діяльність кадрових служб регламентують організаційні документи ,якими являються структура і штатна чисельність,штатний розклад,правила внутрішнього розпорядку,положення про кадрову службу,посадові інсрукції робітників,колективний договір.

У відповідності зі статутом підприємства розробляється його структура і визначається його штатна чисельність,які закріплюються в документі”Структура і штатна чисельність”.В цьому документі зафіксовані всі структурні підрозділи підприємства,а також посади ,які вводяться і кількість штатних одиниць по кожній з посад.

Посадовий і чисельний склад підприємства з визначенням фонду заробітної плати закріплюється у штатному розкладі.Він включає перелік посад,дані про кількість штатних одиниць,посадових окладів,надбавок і місячний фонд заробітної плати.Штатний розклад узгоджується з головним бухгалтером,затверджується керівником підприємства.

Організація роботи підприємства,внутрішньооб”єктний режим,взаємні обов”язки робітників і адміністрації,надання відпусток,відрядження робітників та інші питання викладаються у правилах внутрішнього розпорядку.Цей документ після узгодження з радою трудового колективу,візує юрист і затвердуе керівник підприємства.

На підприємствах,в структуру яких входять декілька підрозділів ,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes