Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2006
-правила внутрішнього розпорядку;

-посадові інструкції робітників.

Структура і штатна чисельність визначається у відповідності із статутом підприємства.

Посадовий і чисельний склад підприємства з визначенням фонду заробітної плати закріплюються у штатному розкладі.До нього включаються кількість штатних одиниць по відділах і взагалі,перелік посад,суми посадових окладів і надбавок.

Штатний розклад на підприємстві переглядається кожного року і до нього вносяться відповідні зміни та доповнення.

Організація роботи підприємства,внутрішньооб”єктний режим,взаємні обов”язки робітників і адміністрації,надання відпусток,відрядження робітників та інші питання викладаються у правилах внутрішнього розпорядку.

Кадрова документація включае документи,які містять дані про робітників підприємства і діяльність кадрового відділу.

До розпоряджувальних документів включаються накази(розпорядження):

-про прийом,перевод та звільнення правцівників;

-про зміни ,які стосуються особи робітника.

Наказ на прийняття на роботу містить в собі дані про умови прийому,якщо робітник приймається на:тимчасову роботу,по переводу,по сумісництву,з випробувальним терміном(його тривалість).В цьому документі обов”язково вказується розмір оплати праці згідно штатного розкладу.(див.дод.№1)

в обов”язки начальника відділу кадрів входить також ведення обліку надходження лікарняних листів,записок на надання відпустки(див.дод.№2) та своєчасна передача їх до бухгалтерії.

Кожному робітнику присвоюється табельний номер,а в трудовій книжці робиться відмітка про його зарахування .

На кожного працівника у відділі кадрів заводиться особова картка,в якій вказуються анкетні данні про робітника :

-призвіще,ім”я,по-батькові;

-рік,місяць,число народження;

-місце народження;

-домашня адреса;

-серія і номер паспорту,найменування організації,яка видала паспорт,

і дата його видачі.

Також в особовій картці містяться дані про військовий облік,в тому випадку,якщо працівник військовозобов”язаний чи призивник;заносяться дані про види відпусток.

Особова справа на підприємстві”Кіровоградагропроект”відкриваються на всіх робітників .

Склад документів,які знаходяться в особовій справі таковий:

-особовий листок, в якому містяться біографічні дані про працівника,його освіту ,роботу,яку він виконував з початку трудової діяльності та інше;

-автобіографія-короткий опис в хронологічній послідовності основних

етапів життя;

-копії документів про освіту,завірені нотаріально;

-заява та копія наказу на прийом на роботу .

Особовий листок ,автобіографія заповнюється самим робітником від руки

при прийнятті на роботу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes