Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2007
11.Закон України "Про збiр на державне соцiальне страхування"

№402 вiд 26.06.97р. зi змiнами та доповненнями;

12.Наказ Мiнiстерства статистики України вiд 22.05.96р.№144

"Про затвердження типових форм первинного облiку по розрахунках

з робiтниками та службовцями по заробiтнiй платi";

13.Iнструкцiя зi статистики зробiтної плати,затверджена наказом

Мiнiстерства статистики України вiд 11.12.95р.№323;

14.Порядок обчислення середньої заробiтної плати,затверджено

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95р.;

15.Закон України "Про зайнятiсть населення"вiд 01.03.91р.№803-хii.;

16.Кодекс законiв про працю в Українi вiд 10.12.71р№322-\/iii,

зi змiнами;

17.Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 03.04.93р.№244

"Про перелiк товарiв,якi недозволено виплачувати заробiтну плату

натурою зi змiнами та доповненнями";

18.Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 13.07.98р.№ 1064

"Про встановлення максимальноi величини фактичних витрат

суб"єктiв господарювання на оплату працi робiтникiв,суми

оподатковуваного доходу,сукупного оподатковуваного доходу,

з яких взимаються збори в соцiальнi фонди"зi змiнами та

доповненнями.

Закон України"Про оплату працi"визначає економiчнi,правовi та

органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв,якi перебувають у

трудових вiдносинах,на пiдставi трудового договору з

пiдприємствами,установами,органiзацiями усiх форм власностi та

господарювання,а також з окремими громадянами та сфери державного

й договiрного регулювання оплати працi i спрямований на

забезпеченні вiдтворювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати.

Згiдно статтi 1 Закону заробiтна плата-це винагорода,обчислена,

як правило,у грошовому виразi,яку за трудовим договором власник

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes