Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2016
Згiдно статтi 2 Закону України"Про збiр на обов"язкове соцiальне

страхування"об"єктами оподаткування є:

-для платникiв збору,тобто пiдпрємств усіх форм власностi,фактичнi

витрати на оплату працi працiвникiв,якi включають витрати на

виплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших видiв

заохочень i виплат виходячи iз тарифних ставок у виглядi премiй,

заохочень,у тому числi у натуральнiй формi,якi пiдлягають

оподаткуванню податком на прибуток фiзичних осiб.Для фiзичних

осiб об"єктом оподаткування є сума оподаткованого доходу.

Вiдповiдно до статтi 4п.2-0,5вiдсоткiв вiд об"єкту

оподаткування,тiльки на збiр на обов"язкове соцiальне страхування

на випадок безробiття.

Вiдповiдними документами,що стосується збору на обов"язкове

державне пенсiйне страхування є:

-Закон України"Про збiр на обов"язкове державне пенсiйне

страхування"вiд 26.06.97р.№400/97-ВР(зi змiнами i доповненнями,

внесними Законом України"Про збiр на обов"язкове державне

пенсiйне страхування вiд 22.10.98р.№208-ХIV,(далi Закон);

-постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.11.98р.№1740,якою

встановлений"Порядок сплати збору на обов"язкове державне пенсiйне

страхування з окремих видiв господарських операцiй;

-лист Нацiонального Банку України вiд 09.11.98р.№13-134/2062-8162,

яким зроблено роз"яснення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв

України вiд 03.11.98р.№1740.

Цим Законом визначається порядок справляння i використання збору

на обов"язкове державне пенсiйне страхування.

Законом встановленi ставки збору на обов"язкове державне

пенсiйне страхування в Українi та об"єкт оподаткування.

Фiзичним особам,працюючим на умовах трудового договору,i

фiзичним особам,якi виконують роботи(послуги) вiдповiдно до

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes