Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2017
цивiльно-правових договорiв,у тому числi членам творчих спiлок,

творчим працiвникам,якi не є членами творчих спiлок тощо,встановленi

такi ставки збору:

-1%-вiд об"єкта оподаткування-сукупного оподаткованого доходу,що

обчислюється вiдповiдно до законодавства України ,якщо сукупний

оподаткований доход не перевищує 150грн.

Вiдповiдно до Закону України"Про внесення змiн у Декрет Кабiнету

Мiнiстрiв України"Про прибутковий податок з громадян"вiд 13.02.98р.

№129/98 були внесенi змiни до статтi 5 цього Декрету-суми виплат,

якi не включаються до сукупного оподаткованого доходу.

Вiд нарахування збору до Пенсiйного фонду звiльняються виплати,

якi входять до фонду оплати працi,але виключенi iз сукупного

оподаткованого доходу.До таких виплат вiдносяться:

-суми матерiальної допомоги,включаючи вартiсть речових призiв,

подарункiв,якi надаються в iнших випадках,в межах дванадцяти

неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян на рiк;

-суми плати за утримання i навчання дiтей у дошкiльних виховних

закладах,закладах навчальної загальної професiйної освiти,а також

у державних вищих навчальних закладах,розмiщенних на територiї

України,за рахунок фiзичних i юридичних осiб;

-вартiсть путiвок на лiкування,вiдпочинок i в дитячи оздоровчi

табори,крiм туристичних i мiжнародних.

-2%-вiд об"єкта оподаткування,якщо сукупний оподатковуваний

доход перевищує 150грн.

Що стосується строкiв виплати заробiтної плати,то вiдповiдно

до статтi 24 Закону України"Про оплату працi"i статтi 115 Кодексу

законiв про працю України заробiтна плата виплачується

не рiдше як кожнi пiвмiсяця.

Порядок роботи сумiсникiв i оплата їх працi регламентується

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93р.№245"Про

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes