Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2016
4.Вартiсть безоплатно наданих предметiв(форменний одяг,

обмундирування),якi залишаються в особистому користуваннi,

або сума пiльг у зв"язку з їх продажем за зниженими цiнами(крiм

засобiв iндивiдуального захисту,миючих засобiв,лiкувально-

профiлактичного харчування)

Необхiдно також вiдзначити ,що згiдно з пiдпунктом 5.4.1 Закону

"Про оподаткування прибутку пiдприємств" до валових витрат

включаються видатки платника податку на забезпечення найманих

працiвникiв спецiальним одягом,взуттям,якi необхiднi для виконання

профєсiйних обов"язкiв,а також продуктами спецiального харчування

згiдно з перелiком,що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв в Українi.

Розрахунок прибуткового податку, ставки,об"єкти оподаткування

визначенi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв в Українi"Про прибутковий

податок з громадян"вiд 26 грудня 1992року №13-92,ВВР,№10,ст77.

При визначенi сукупного оподаткованого враховуються доходи,

одержанi як в натуральнiй формi,так i в грошовiй.

Згiдно Указу Президента України про збiльшення неоподаткованого

мiнiмуму та ставки прогресивного податкування доходiв громадян

вiд 13 вересня 1994року № 519/94

Вiдповiдно до цього документу на сьогоднiшнiй день дiють ставки :

Місячний сукупний опдатковуваний доход(у неоподаткованих мінімумах) Ставки та розміри податку

з доходу в розмірі одного неоподаткованого мінімуму не оподатковується

з доходу в розмірі від одного неоподаткованого мімімуму+1крб.до5 неоподаткованих

мінімумів 10відсотків від суми доходу,що перевищує розмір одного неоподаткованого мінімуму

з доходу в розмірі від 5неоподаткованих мінімумів+1крб.до

10неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 5 неопдаткованих мінімумів+15відсотків від суми ,що перевищує доход у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі від 10 неоподаткованих мінімумів+1крб. до

60 неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів+20відсотків від суми,що перевищує доход у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі від 60 неоподаткованих мінімумів+1крб. до 100 неоподаткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 60 неоподаткованих мінімумів+30 відсотків від суми.що перевищує 60 неоподаткованих мінімумів

з доходу в розмірі понад 100 неоподткованих мінімумів податок з доходу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів+40відсотків від суми,що перевищує доход у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes