Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2006
При звільненні працівника підприємства друкується наказ з обов”язковим вказанням статті згідно КЗпП України,по якій звільняється даний працівник.(див.дод.№3).

Начальник відділу кадрів суворо слідкує за станом ведення особових справ на підприємстві,якщо потрібно вносить відповідні зміни до них.

1.Організація обліку праці та її оплати

1.1Нормативно-методичнi засади

Облiк розрахункiв по оплатi працi працiвникiв та службовцiв

регламентується слiдуючими нормативними документами:

1.Законом України вiд 24.03.95.№108/95-ВР"Про оплату працi"

в редакцiї Закону України вiд 06.02.97р.№50/97-ВР,зi змiнами i

доповненнями;

2.Закон України"Про оподаткування прибутку пiдприємств"в

редакцiї вiд 22.05.97р. зi змiнами i доповненнями;

3.Закон України”Про підприємства в Україні” від 27.03.91р.;

4.Типовим положенням по плануванню,облiку i калькулюванню

продукцiї(робiт,послуг)у прмисловостi,затвердженим постановою

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.96р.№473;

5.Закон України вiд 15.11.96р.№504/96-ВР"Про вiдпустки";

6."Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi

в Українi",затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 03.04.93 №250 зi змiнами та доповненнями;

7.Правила застосування Закону України"Про оподаткування

прибутку пiдлриємств",затверженi постановою Верховної Ради

України вiд 27.06.95р.№247-ВР;

8.Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України"Про прибутковий податок з

громадян"вiд 26.12.92р.№13-92,ВВР,1993р,№10,ст 77 зi змiнами та

доповненнями;

9.Указ президента України про збiльшення неоподатковуваного

мiмiмуму та ставки прогресивного оподаткування доходiв громадян

вiд 13.09.94р.№519/94 зi змiнами та доповненнями;

10.Закон України"Про збiр на обов"язкове державне пенсiйне

страхування"вiд 26.06.97р.№400 зi змiнами та доповненнями;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes