Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2006
розробляються положення про структурний підрозділ для кожного з них.У положенні визначається правовий статус,завдання,функції,права та обов”язки підрозділу.

Правове положення робітників підприємства регламентується посадовою інструкцією,яка встановлює функції,права,обов”язки і відповідальність посадових осіб.

Заключення колективного договору підприємствами передбачено діючим законодавством.Положення колективного договору направляються на захист соціально-економічних інтересів як робітників, так і власників підприємства.

Кадрова документація включае широке коло документів,які містять дані про робітників підприємства і діяльності самої кадрової служби.

К розпоряджувальним документам по особистому складу відносяться накази (розпорядження)керівника підприємства:

-про прийом,перевод та звільнення працівників;

-про заохочення;

-про зміни ,які стосуються особи робітника(зміна призвища,найменування посади,заміщення посади за штатним розкладщм та ін.)

У приказі про приймання на роботу вказуються умови прийому,якщо робітник приймається: на тимчасову роботу,по переводу,по сумісництву,з випробувальним терміном(його тривалість).Обов”язково вказується встановлений розмір оплати праці(оклад,тарифна ставка).

При переводі на іншу роботу чи посаду в наказі вказується попередня посада(робота),а також нова посада і підрозділ(місце роботи),причина переводу,умови оплати праці.

При звільнені вказується причина звільнення згідно статті КЗпП.

При наданні відпустки в наказі визначається вид відпустки,її тривалість,дата початку і закінчення.

Після тексту розпоряджувальної частини в наказі робиться помітка на письмову основу даної розпоряджувальної дії(заява,докладна чи пояснювальна записка) чи на статтю КЗпП,відповідну причині звільнення.

Проект наказу у випадках необхідності узгоджуеться з відповідними посадовими особами.Завізований проект наказу подається на підпис керівнику.

Всі накази та розпорядження після підпису рееструються у книзі регістрації наказів.

До основних документів по обліку кадрів належать:

-особова картка;

-особова справа(заводиться на керівників,спеціалістів і матеріально відповідальних осіб) .

Іншими обліковими документами являються штатно-посадова книга,алфавітна книга,книга обліку трудових книжок,книга обліку руху трудових книжок,графік відпусток,книга обліку відпусток.

На всіх робітників і службовців,прийнятих на роботу заводяться особові картки,які необхідні для аналізу складу і руху кадрів.

Особові картки заповнюються на основі опросу робітника та відповідних документів:паспорту,трудоваої книжки,документів про освіту,военого квитку.Заповнюється особова картка робітником відділу кадрів в одному екземплярі,від руки чи на друкарській машинці.Всі записи формулюються повністю,без скорочень.

Розділ 1 “Загальні дані”заносяться біографічні і облікові данв робітника:

-призвіще,ім”я,по-батькові;

-рік,місяць,число народження;

-місце народження;

-сімейний стан;

-домашня адреса;

-серія і номер паспорту,найменування організації,яка видала паспорт,і дата його видачи.

Розділ 2 особової картки “Дані про військовій облік”заповнюються на військовозобов”язаних і призивників.

Перший запис в розділі 3 проводиться при оформленні робітника на роботу у відповідності з наказом.В подальшому тут вказуються переводи на іншу роботу,зміна посади,кваліфікації,розмру посадового окладу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes