Організація обліку праці та її оплати, Детальна інформація

Організація обліку праці та її оплати
Тип документу: Курсова
Сторінок: 41
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 64.3
Скачувань: 2006
В розділ 4 заносяться всі види відпусток-основного,додаткового,без збереження заробітної плати-з вказанням виду відпустки,за який період вона надається,дати початку і дати закінчення з поміткою на номер і дату наказу

про надання відпустки.

В розділі 5 “Додаткові дані”записуються дані ,які відсутні в інших облікових документах.

Особові картки на робітників апарату управління нумеруються відповідно номерам у штатно-посадовій книзі.

Після звільнення робітника його особова картка зберігається в кадровій службі 2 роки,потім передаєтьсядо архіву підприємства,де зберігається 73 роки.

Особові справи на підприємствах можуть відкриватись на всіх робтників підприємства ,але в основному їх заводять на керівників,спеціалістів,матеріально відповідальних осіб.

Склад документів ,які знаходяться в особій справі таковий:

-внутрішній опис документів;

-особовий листок по обліку кадрів;

-автобіографія;

-копії документів про освіту;

-заява про прийом на роботу чи трудовий контракт;

-копія наказу про прийом на роботу;

-доповнення до особового листка по обліку кадрів.

У внутрішньому описі вказуються порядкові номера документів справи,їх індекси,заголовки,дати.

Особовий листок по обліку кадрів містить в собі біографічні дані про робітника,його освіту,виконуювану роботу с початку трудової діяльності,сімейний стан та ін.

Особовий листок заповнюється від руки самим робітником при прийнятті на роботу.При заповненні особового листка робітник повинен давати повні відповіді,не допускаючи скорочень,виправлень,у відповідності з записами у паспорті,трудовій книжці,військовому білеті,документах про освіту.

Автобіографія складає короткий опис в хронологічній послідовності основних етапів життя і діяльності даної особи.Особливу увагу при складанні автобіографії треба приділити питанням,які не знайшли детального відображенгня в особовому листку по обліку кадрів.

При формуванні особової справи до неї поміщують завірені у встановленому порядку копії:

-документу про освіту;

-документу про затвердження в посаді;

-приказу про прийняття на роботу.

Робітники кадрових служб зобов”язані слідкувати за станом ведення особових справ і своєчасно вносити змінення в облікрві дані робітника,які відображуються в доповненні до особового листку по обліку кадрів.2.3 Облік у відділі кадрів на підприємстві

”Кіровоградагропроект”

Кадрова служба на підприємстві “Кіровоградагропроект”представляє собою відокремлений відділ,який безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Управління персоналом і сама діяльність кадрового відділу регламентується організаційними документами,якими являються:

-структура і штатна чисельність;

-штатний розклад;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes