/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 727
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
III. Юридичний статус Компанії

9. Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

10. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, а також круглу печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи.

11. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності.

12. Компанія провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

13. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном.

14. Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів.

15. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії в межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

16. Компанія має право в установленому законодавством порядку:

1) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, укладати з юридичними та фізичними особами цивільно-правові угоди, зокрема купівлі-продажу, підряду, оренди, лізингу, застави, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;

2) бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах України, а також у судах інших держав;

3) встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги;

4) випускати (емітувати) цінні папери;

5) утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними та обіговими засобами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією;

6) бути учасником або засновником інших господарських товариств, вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

7) самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці;

8) встановлювати технічно обгрунтовані норми праці, додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги для своїх працівників;

9) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

17. Компанія самостійно планує виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.

18. Компанія вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном.

19. Компанія веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає фінансову звітність відповідно до законодавства.

Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

20. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

21. Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших законодавчих актів.

Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку.

22. Компанія має право вносити Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо удосконалення функціонування агропромислового комплексу, в тому числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.

IV. Засновник та акціонери Компанії

23. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

24. Акціонерами Компанії є:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар