/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 735
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Компанія має право випускати також інші цінні папери відповідно до законодавства України.

47. Акції Компанії реалізуються за їх ринковою вартістю.

Акції можуть оплачуватися коштами, шляхом передачі майна, цінними паперами, іншими засобами згідно із законодавством.

VIII. Прибуток та його використання. Порядок покриття збитків

48. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З сум балансового прибутку сплачуються податки та вносяться інші платежі, передбачені законодавством. Чистий прибуток, отриманий після проведення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії і розподіляється у порядку, що встановлюється вищим органом Компанії.

49. Згідно з рішенням вищого органу управління Компанією за рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток науково-технічного потенціалу, виплату дивідендів акціонерам, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Компанії та вирішення інших питань.

Компанія створює такі фонди: резервний, виплати дивідендів, споживання та матеріального заохочення, інноваційний тощо.

Порядок створення цих фондів визначається вищим органом Компанії.

50. Резервний фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань 5 відсотків суми чистого прибутку, які здійснюються до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

51. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному вищим органом Компанії.

52. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно кількості належних їм у статутному фонді акцій. Вищий орган Компанії встановлює розмір частини чистого прибутку, яка спрямовується на виплату дивідендів за акціями.

Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року. Конкретний термін виплати дивідендів кожного разу встановлюється вищим органом Компанії, але не пізніше 1 червня наступного за звітним року.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Компанії на початок терміну виплати дивідендів.

Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були розміщені і вартість яких не повністю оплачена на час виплати дивідендів.

Дивіденди на частку акцій, які перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.

IX. Органи управління Компанією

53. Органами управління Компанією є:

загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

54. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.

До формування складу акціонерів Компанії і скликання перших загальних зборів функції вищого органу Компанії виконує спостережна рада (крім повноважень щодо обрання і відкликання членів спостережної ради та голови правління, зміни розміру статутного фонду, внесення змін до цього Статуту, реорганізації та ліквідації Компанії).

55. До компетенції загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Компанії та затвердження її планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту;

3) обрання та відкликання членів спостережної ради, правління та ревізійної комісії;

4) затвердження річних результатів діяльності Компанії, включаючи її філії, представництва та дочірні підприємства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку і відшкодування збитків, термінів та порядку виплати дивідендів;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар