/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 728
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1) держава в особі Фонду державного майна;

2) юридичні і фізичні особи, що набули права власності на акції Компанії в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

25. Акціонери мають право:

1) брати участь в управлінні справами Компанії особисто або через свого представника;

2) вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання;

3) вимагати скликання позачергових зборів у порядку, визначеному цим Статутом, якщо вони володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;

4) обиратися й бути обраними до складу спостережної ради, правління, ревізійної комісії та інших органів управління Компанією на умовах, визначених цим Статутом;

5) брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди), пропорційну вартості належних їм акцій Компанії;

6) придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

7) без обмежень розпоряджатися належними їм акціями Компанії, в тому числі продавати чи в інший спосіб відчужувати їх відповідно до законодавства;

8) отримувати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;

9) отримувати інформацію про діяльність Компанії.

На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення:

Статут та річні баланси, звіти про її діяльність, протоколи зборів;

реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про них.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

26. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися вимог статуту Компанії і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Компанією;

2) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати вартості своїх акцій;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

V. Майно Компанії

27. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, цінних паперів, акцій дочірніх підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

28. Джерелами формування майна Компанії є:

1) майно, передане засновником;

2) грошові, матеріальні та нематеріальні внески, що надходять в рахунок оплати акцій, емітованих Компанією;

3) кредити (позички) банків;

4) доходи від реалізації цінних паперів та корпоративних прав;

5) доходи, отримані від провадження власної господарської діяльності;

6) інші надходження, не заборонені законодавством.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар