/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 735
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
29. Компанія є власником:

1) майна (в тому числі коштів), переданого їй у власність засновником та акціонерами;

2) продукції, виробленої Компанією в результаті господарської діяльності;

3) отриманих доходів;

4) дивідендів за акціями, які належать Компанії;

5) іншого майна, набутого на законних підставах.

30. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном на свій розсуд, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності Компанії.

31. Майно, яке не підлягає приватизації і передане до статутного фонду Компанії, перебуває у державній власності до прийняття відповідно до законодавства спеціального рішення про приватизацію.

Акції Компанії не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, установам та організаціям для формування їх статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема передача в заставу.

32. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що належить Компанії, несе Компанія.

VI. Статутний фонд Компанії

33. Розмір статутного фонду Компанії становить 1384659200 гривень. Статутний фонд Компанії формується за рахунок вартості майна, переданого їй засновником.

34. Статутний фонд Компанії поділено на 13846592 прості іменні акції номінальною вартістю 100 гривень кожна.

До прийняття засновником окремого рішення про приватизацію майна Компанії у державній власності перебуває 100 відсотків її акцій.

35. Збільшення статутного фонду Компанії здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.

36. Зменшення статутного фонду Компанії здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

37. У разі зменшення розміру статутного фонду шляхом викупу акцій з метою їх анулювання не подані до анулювання акції визнаються недійсними рішенням загальних зборів, але не раніше ніж через шість місяців після письмового оповіщення про це всіх акціонерів.

38. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені зміною статутного фонду, в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

39. Зміна розміру статутного фонду Компанії здійснюється за рішенням загальних зборів, а до проведення перших загальних зборів - за рішенням засновника.

Відомості про зміну розміру статутного фонду повинні бути внесені до Статуту в порядку та терміни, визначені законодавством.

VII. Акції Компанії

40. Компанія випускає прості іменні акції на суму, що дорівнює розміру її статутного фонду, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

41. Обіг простих іменних акцій фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться Компанією.

42. Компанія має право випускати акції на пред'явника, загальна кількість яких фіксується у книзі реєстрації.

43. Компанія має право випускати в обіг привілейовані акції на суму, яка не перевищує 10 відсотків статутного фонду.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на отримання дивідендів, а також на переважну участь у розподілі майна Компанії у разі її ліквідації.

Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні Компанією. Порядок виплати і розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюються відповідно до проспекту емісії.

44. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

45. Компанія має право викупити в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок коштів, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступного перепродажу, реалізації своїм працівникам або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням загальних зборів у термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

46. Для залучення додаткових коштів Компанія за рішенням свого вищого органу має право випускати облігації на суму не більше 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної оплати вартості усіх випущених акцій.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар