/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 735
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України" (14.03.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
5) утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх положень та статутів;

6) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Компанії, визначення організаційної структури Компанії;

7) вирішення питань про придбання Компанією акцій, що нею випускаються;

8) прийняття рішень про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори вирішують й інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та цього Статуту.

B*

P

R

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x06DC#\x1C00 До виключної компетенції загальних зборів належить вирішення питань зазначених у підпунктах 2, 4, 5 і 8. Вирішення інших питань може бути передано до компетенції інших органів управління Компанією за рішенням загальних зборів.

56. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери Компанії незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

Акціонери можуть доручати реалізацію своїх прав на загальних зборах іншим акціонерам (їх представникам) або третім особам. Передача акціонерами своїх повноважень здійснюється відповідно до законодавства.

Доручення на право участі та голосування на загальних зборах може бути посвідчене також правлінням або реєстратором.

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це правління.

Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Члени правління, які не є акціонерами, можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

57. Загальні збори скликаються правлінням не рідше ніж один раз на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються правлінням самостійно у разі неплатоспроможності Компанії чи з будь-якого іншого приводу, якщо цього вимагають інтереси Компанії, або на письмову вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії не пізніше 20 днів від дня отримання такої вимоги із зазначеним у ній порядком денним.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати від правління скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконає зазначену вимогу, акціонери можуть самі скликати позачергові збори в порядку, встановленому цим Статутом.

58. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів здійснюється персонально у письмовій формі не пізніше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу, місця та порядку денного. Крім того, публікується оголошення в місцевій пресі та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та їх порядку денного.

У разі включення до порядку денного питання про зміну статутного фонду в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

а) мотиви, спосіб і мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

б) пропозиції щодо внесення змін до Статуту Компанії, пов'язаних із зміною статутного фонду;

в) кількість акцій, що додатково випускаються або вилучаються, та їх загальну вартість;

г) нову номінальну вартість акцій;

|) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або їх вилучення;

д) дати початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або вилучення акцій;

е) порядок відшкодування акціонерам збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду.

59. Порядок денний загальних зборів формується правлінням з урахуванням пропозицій спостережної ради, ревізійної комісії та акціонерів.

Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймає правління. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Затверджені правлінням зміни до порядку денного доводяться до відома акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до початку зборів шляхом персонального письмового інформування.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар