/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податку на прибуток, Детальна інформація

Тема: Аудит податку на прибуток
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3431
Скачати "Курсова на тему Аудит податку на прибуток"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
При перевірці необхідно впевнитися у тому, що основна частина Декларації та відповідні додатки заповнені згідно з вимогами чинного законодавства.

9. Перевірка своєчасності подання податкової звітності до органів Державної податкової служби та своєчасність сплати податку на прибуток до бюджету.

Відповідно до п.16.4 Закону про прибуток податок за звітний період сплачується його платником до бюджету шоквартально.

Відповідно до п. 4.1.4 Закону України “Про порядок погашення зобов”язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами”, квартальні та піврічні податкові декларації з податку на прибуток повинні подаватися протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя), а річна декларація – протягом 60 днів за останнім календарним днем звітного року.

Згідно з п. 5.3.1 цього ж Закону, платник податку повинен самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку.

Ст. 17 Закону №2181-ІІІ передбачена відповідальність платників податків за порушення правилоформлення та здавання декларацій, а також за невчасне перерахування податку до бюджету.

При виявленні під час проведення аудиту помилок у розрахунках витрат на сплату податку на прибуток необхідно надати відповідні рекомендації щодо виправлення таких помилок. Для цього на підприємстві:

складають бухгалтерську довідку із зазначенням причин допущеної помилки в тому періоді, в якому виявлено й виправлятиметься помилка;

розраховують й сплачують суму недоїмки з податку на прибуток та пеню за прострочення платежу;

повідомляють орган податкової служби за місцем реєстрації платника в письмовій формі про суму донарахованого податку на прибуток та розраховану суму пені за прострочення платежу.

Складання бухгалтерської довідки є підставою для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського та в системі податкового обліку для виправлення допущеної помилки із зазначенням причин. До бухгалтерської довідки необхідно додати розрахунки суми недоїмки з податку на прибуток та пені за прострочення платежу, повідомлення податкового органу про суму донарахованих податку на прибуток та пені за прострочення платежу потрібне для відображення даних за особовим рахунком підприємства.

10. За результатами виконаної роботи надання підприємству - клієнту аудиторського висновку щодо достовірності звітної інформації.

5. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств, їх вплив на податкові зобов’язання платника податку

Законом України “Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 01.07.2004р. №1957-IV (далі - Закон №1957) було внесено чергові зміни в порядок оподаткування прибутку підприємств. У цьому нормативному акті викладено окремі норми, які протягом останніх років були проблемними у відносинах між платниками податку та контролюючими органами.

Проаналізуємо окремі зміни, що впливають на порядок оподаткування більшості платників податку.

Зміни в обліку основних засобів

Критерії віднесення до основних засобів

Відтепер матеріальні цінності, призначені для використання у господарській діяльності платника податку зі строком служби менше 365 календарних днів – не основні засоби, вартість їх придбання включається до складу валових витрат і підлягає перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток

Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів

Зміни, внесені до пп.. 8.7.1 ст. 8, безумовно, позитивні для платника податку. Відтепер до валових витрат в межах 10% сукупної балансової вартості всіх грпу основних засобів на початок звітного періоду можна включати витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів, що підлягають амортизації, як власних, так і орендованих. Як і раніше обов’язковою умовою віднесення ремонтних витрат до валових витрат є дозвіл орендодавця та їх документальне підтвердження.

Розподіл перевищення ремонтних витрат

Змінився порядок розподілу перевищення витрат на ремонт власних основних засобів (пп.8.7.1 ст. 8). Відтепер такий розподіл здійснюється не пропорційно до балансової вартості основних засобів на початок звітного податкового року, а пропорційно до суми фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних засобів груп 2,3, та 4 чи окремих об’єктів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Розподіл перевищення витрат на ремонт орендованих основних засобів, як і раніше, орендар здійснює в такому порядку:

збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів (якщо на балансі орендаря обліковується відповідна орендованому об’єкту група основних засобів);

створює балансову вартість відповідної групи (якщо на балансі орендаря не обліковується відповідна орендованому об’єкту група основних засобів).

Особливості застосування норм амортизації основних засобів

Застосування норм амортизації в 2004р. Є одним з проблемних питань, оскільки Закон про Держбюджет вніс певні корективи щодо застосування норм амортизації в поточному році, поділивши основні засоби на “нові” і “старі”. Відтепер згідно з п.1 “Перехідних положень” Закону №1957 такий порядок розмежування норм амортизації закладено в загальну канву Закону про прибуток.

У 2004р. і надалі платник податку з метою оподаткування матиме дві шкали: “старі” ОЗ слід амортизувати за нормами, що діяли до 01.01.2004р., а “нові” – за нормами, введеними в дію після 01.01.2004р.

До 01.01.2004р.

Группа 1 – 1,25%

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар