/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податку на прибуток, Детальна інформація

Тема: Аудит податку на прибуток
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3431
Скачати "Курсова на тему Аудит податку на прибуток"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Особливу увагу слід звернути на реальність сум дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 90 "Собівартість реалізації", а також на законність витрат, включених у собівартість. Необхідно також засвідчитися в обгрунтованості бухгалтерських записів по дебету і кредиту рахунків доходів та витрат: 71- 75, 91-97, оскільки саме вони в сукупності формують фінансовий результат. На основі показників про фінансові результати від звичайної діяльності розраховується величина податку на прибуток від цієї діяльності. Сума податку на прибуток, обчислена за діючою ставкою податкового законодавства, буде відображена за дебетом рахунка 79 “Фінансові результати” у кореспонденції з субрахунком 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”. Після вирахування податку на прибуток від звичайної діяльності визначають фінансовий результат від звичайної діяльності – прибуток або збиток, тобто із раніше показаної суми прибутку вираховується сума податку на прибуток.

Підприємницькі структури повинні сплачувати також податок із сум прибутку, який отримано від надзвичайної діяльності. В цьому зв’язку визначаються надзвичайні доходи або надзвичайні витрати. Особливістю є те, що результати від надзвичайних подій показуються згорнутим сальдо, тобто показується або сума надзвичайних доходів, або сума надзвичайних втрат. Ці дані заповнюються на підставі показників обліку, показаних за дебетом субрахунка 75 “Надзвичайні доходи” у кореспонденції з кредитом рахунка 794 “Результат надзвичайних подій”.

Якщо в звіті показано прибуток від надзвичайних подій, то розраховується величина податку, який в бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунка 794 “Результат надзвичайних подій” у кореспонденції з кредитом субрахунка 982 “Податки на прибуток від надзвичайних подій”.

7.5. Перевірка правильності узгодження даних податкового та бухгалтерського обліку.

Слід пам'ятати, що чистий прибуток за ф. 2 "Звіт про фінансові результати" і прибуток, що підлягає оподаткуванню за Декларацією про прибуток підприємства є нетотожними сумами. Тому фінансовий результат, визначений як різниця між доходами і витратами, не може служити основою для розрахунку податку на прибуток.

Обліковий прибуток відображається в рядку 170 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток" Звіту про фінансові результати, а збиток – у рядку 175. Податковий прибуток – у рядку 36 "Оподаткований прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 30% до перенесення збитків на наступні податкові квартали" Декларації про прибуток підприємства, а збиток – у рядку 40 “Від'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали”.

Узгодження даних, тобто визначення прибутку до оподаткування повинне відбуватися таким чином:

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (р.170 Звіту про фінансові результати)

+

Валові доходи, визнані у податковому обліку, але не визнані у бухгалтерському

+

Витрати, визнані у бухгалтерському обліку, що не є валовими витратами

-

Дохід, визнаний у бухгалтерсьуому обліку, але не включений до складу валового

-

Валові витрати, які не визнаються витратами у бухгалтерському обліку

+,-

Коригування окремих статейПрибуток до оподаткування (податкова декларація)Слід враховувати, що в існуючих умовах при вирахуванні податку на основі даних податкової звітності, сума податку може перевищити фінансовий результат від звичайної діяльності (рядок 195 Звіту про фінансові результати), який визначається шляхом підсумовування отриманого збитку від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 175) і податків на прибуток (рядок 180).

Якщо відповідно до податкового законодавства підприємство не є платником податку на прибуток, то показник фінансового результату від звичайної діяльності (рядки 190 або 195) заповнюється на підставі даних, відображених у рядках 170 або 175 Звіту про фінансові результати.

Якщо підприємство протягом звітного періоду працювало зі збитком, тобто податок на прибуток не нараховувався, то показник збитку, показаний у рядку 175, переноситься рядок 195 Звіту про фінансові результати.

8. Перевірка правильності заповнення Декларації про прибуток підприємства.

Основними документами, якими слід керуватися при перевірці правильності складання Декларації є:

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. від 22.05.1997р. №283/97-ВР з усіма змінами і доповненнями, у т.ч. внесеними Законом України від 24.12.2002р. №349-IV та від 01.07.2004р. №1957-IV;

Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 №143;

Рекомендації ДПАУ щодо прийому та термінів розгляду податкових декларацій з податку на прибуток і механізму реалізації виявлених правопорушень, затв. Наказом ДПАУ 11.05.1999р. №253;

Закон України “Про порядок погашення зобов”язань платників податку перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. №2181-ІІІ зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 20.02.2003р. №550-IV.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар