/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит податку на прибуток, Детальна інформація

Тема: Аудит податку на прибуток
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3431
Скачати "Курсова на тему Аудит податку на прибуток"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Кт 311 Не відносяться до валових витрат

4 Уцінка необоротних активів Дт 945

Кт 10, 11, 12 Не відносяться до валових витрат

5 Представницькі витрати Дт 92

Кт 631, 372 Включаються до валових витрат в сумі, що не перевищує 2 % оподатковуваного прибутку за минулий звітний період

6 Благодійна допомога неприбутковим організаціям Дт 977

Кт 377 Включається до валових витрат в межах 2-5% оподатковуваного прибутку за минулий звітний період

7 Витрати на поліпшення основних засобів Дт 152

Кт 20, 66, 65 та ін Включаються до валових витрат в сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного періодуТимчасові різниці виникають внаслідок різниці у часі відображення сум доходів та витрат на рахунках бухгалтерського обліку і в податковому обліку, з часом вони зникають (погашаються). Крім ознаки часу, різниці можуть класифікуватися за характером впливу на співвідношення між податковим і обліковим прибутком, а отже, між поточним податком і витратами з податку на прибуток. Відповідно до П(С)БО17 “Податок на прибуток” тимчасові різниці бувають двох видів:

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню — тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. Вона характеризує перевищення податкового прибутку над обліковим прибутком звітного періоду. Оскільки різниця тимчасова, то в майбутніх періодах вона сторнується, і податковий прибуток (податковий збиток) майбутніх періодів зменшуватиметься (збільшуватиметься). У балансі вплив цієї різниці на податок на прибуток обліковується як відстрочений податковий актив.

Нарахована сума податку на прибуток проводиться по рахунках бухгалтерського обліку таким чином:

Дт 98 Кт 641 - 30% частка облікового прибутку;

Дт 17 Кт 641 – 30% частка суми, виявленої в результаті порівняння

балансової оцінки зобов’язання з його податковою

базою

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню — тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) в майбутніх періодах. Вона характеризується тим, що податковий прибуток менший ніж обліковий прибуток звітного періоду, тобто у звітному періоді враховується частина витрат податку на прибуток, яка для сплати до бюджету не нараховується. У майбутніх періодах ця різниця сторнується і тим самим включається у базу оподаткування податком на прибуток. У балансі її вплив на податок на прибуток враховується як відстрочене податкове зобов'язання.

Проведення по рахунках бухгалтерського обліку повинне відбуватися таким чином:

Дт 98 Кт 641 – поточний податок на прибуток;

Дт 98 Кт 54 – 30% частка суми, виявленої в результаті порівняння

балансової оцінки активу з його податковою

базою (відстрочені зобов’язання)

Приклади тимчасових різниць:

№ Назва статей витрат Інформація в бух.обліку Інформація в податковому обліку Відображення тимчасових різниць в бух. обліку

1 Розрахунки за виданими авансами Дт 371

Кт 311 Валові витрати поточного періоду Дт 98

Кт 54

2 Витрати майбутніх періодів Дт 39

Кт 631 Валові витрати поточного періоду Дт 98

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар