Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1273
Стаття 10. Утворення виборчих комісій

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим є органом по організації і проведенню виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і утворюється, як правило, одночасно з призначенням виборів, але не пізніш як за 120 днів до дня їх проведення. Строк повноважень виборчої комісії Автономної Республіки Крим - чотири роки. Виборча комісія Автономної Республіки Крим здійснює свої повноваження до утворення її нового складу. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим утворюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим у складі 15 членів комісії за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

3. Члени виборчої комісії зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря комісії. Голова, заступник голови, секретар комісії працюють на постійній основі.

4. Окружні виборчі комісії є юридичними особами. Вони утворюються рішеннями районних, міських рад за поданням відповідно голів рад або міських голів не пізніш як за 55 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

5. До складу окружних виборчих комісій включаються представники від місцевих осередків політичних партій, а також трудових колективів. Загальна кількість членів окружних комісій визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою восьми.

6. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії.

7. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить окружну виборчу комісію, окружна виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 50 днів до дня виборів за поданням місцевих осередків політичних партій і трудових колективів, які діють на території відповідного виборчого округу.

8. Повноваження окружної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після визнання виборчою комісією Автономної Республіки Крим повноважень депутата, обраного у виборчому окрузі.

9. Дільничні виборчі комісії утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах рад не пізніш як за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках, які зазначені в частині четвертій статті 8 цього Закону, не пізніш як за 5 днів до дня виборів, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови чи голови районної в місті ради з включенням до складу цих комісій представників від місцевих осередків політичних партій, а також зборів громадян і трудових колективів, які висунули кандидатів для участі у виборах. Загальна чисельність членів дільничних виборчих комісій визначається кількістю поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми. У разі коли вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) і є спільними для виборів народних депутатів України та виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. ( Частина дев'ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 134/98-ВР від 03.03.98 )

10. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, дільничні виборчі комісії утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.

11. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії.

12. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну виборчу комісію, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів за поданням відповідних місцевих осередків політичних партій, а також зборів громадян, трудових колективів.

13. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після реєстрації виборчою комісією Автономної Республіки Крим в установленому законом порядку депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

Стаття 11. Повноваження виборчої комісії Автономної

Республіки Крим

Виборча комісія Автономної Республіки Крим:

1) здійснює на всій території Автономної Республіки Крим контроль за виконанням виборчого законодавства і забезпечує його однакове застосування;

2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, спрямовує їх діяльність;

3) здійснює методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

4) розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів, встановлює порядок використання коштів, виділених з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборів, вирішує питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів;

5) утворює виборчі округи, публікує список виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж, центрів та кількості виборців у кожному виборчому окрузі;

6) встановлює форми протоколів засідань виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів, передбачених цим Законом;

7) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;

8) підбиває підсумки виборів у цілому по Автономній Республіці Крим, інформує про них Верховну Раду Автономної Республіки Крим;

9) приймає рішення про проведення повторних виборів;

10) публікує списки обраних депутатів із зазначенням даних, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону;

11) видає посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим особі, яку обрано депутатом;

12) приймає рішення про проведення виборів замість депутатів, які вибули, організовує проведення цих виборів;

13) розглядає звернення, заяви і скарги щодо рішень і дій або бездіяльності окружних та дільничних виборчих комісій, приймає по них рішення;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes