Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1273
14) розглядає заяви юридичних та фізичних осіб стосовно питань, що віднесені до її компетенції, і приймає по них рішення;

15) контролює діяльність окружних виборчих комісій щодо питань забезпечення приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;

16) публікує дати початку і закінчення подання кандидатур до складу виборчих комісій, інформацію про утворення виборчих комісій, утворення виборчих округів, реєстрації кандидатів у депутати, інших заходів, визначених цим Законом;

17) визначає порядок використання загальнокримських засобів масової інформації у зв'язку з проведенням виборів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.

Стаття 12. Повноваження окружної виборчої комісії

Окружна виборча комісія:

1) здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства на території відповідного виборчого округу;

2) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію по виборчому округу, публікує їх список із зазначенням місцезнаходження;

3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

4) реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

5) забезпечує видання плакатів із біографічними відомостями про зареєстрованих кандидатів у депутати та тезами їх передвиборних програм;

6) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і доставку їх дільничним виборчим комісіям;

7) встановлює результати голосування та виборів у виборчому окрузі, приймає рішення про обрання депутата, видає йому відповідне тимчасове посвідчення;

8) повідомляє населення про результати голосування та виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації;

9) організовує проведення повторного голосування, а також виборів замість депутата, який вибув;

10) розглядає звернення, заяви, скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;

11) розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями; контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань проведення виборів;

13) контролює достовірність підписів, зібраних на підтримку кандидатів у депутати по виборчому округу;

14) сприяє проведенню виборчої кампанії кандидатів у депутати на рівноправній основі; узгоджує з відповідними органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями порядок та місця розміщення агітаційних матеріалів; сприяє проведенню зустрічей кандидатів у депутати з виборцями на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також за місцем проживання виборців;

15) здійснює контроль за використанням виборчого фонду кандидатами у депутати відповідно до вимог цього Закону;

16) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви, скарги щодо організації та проведення виборів на території виборчого округу, приймає щодо них рішення, а в разі необхідності звертається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим або до суду;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 13. Повноваження дільничної виборчої комісії

Дільнична виборча комісія:

1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;

2) забезпечує можливість ознайомлення виборців зі списком виборців, приймає і розглядає заяви про помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;

3) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

4) створює умови для ознайомлення виборців зі списками кандидатів, зареєстрованих у виборчому окрузі, та їх передвиборними програмами;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes