Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1239
У заходах, пов'язаних з виборами і передбачених цим Законом, можуть брати участь офіційні спостерігачі від інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій України і Автономної Республіки Крим та кандидатів у депутати. Статус цих офіційних спостерігачів визначається положенням, яке затверджується Центральною виборчою комісією.

Р о з д і л V

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 28. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Громадяни України, місцеві осередки політичних партій, інші громадські організації, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти кандидатів у депутати на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.

2. Кандидати у депутати, їх довірені особи проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Окружна виборча комісія спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян сприяє проведенню таких зустрічей - надає приміщення, завчасно сповіщає про час і місце зустрічей та здійснює інші необхідні заходи.

3. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.

Стаття 29. Матеріали передвиборної агітації у виборчому

окрузі

1. Окружна виборча комісія виборчого округу за рахунок коштів, що виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, не пізніш як за 30 днів до дня виборів забезпечує друкування передвиборних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, у кількості однієї тисячі примірників на одного кандидата і передає кожному кандидату у депутати не менше трьох четвертих зазначеної кількості плакатів.

2. Порядок розміщення передвиборних плакатів погоджується з кандидатом у депутати або його довіреною особою. Окружна виборча комісія забезпечує розміщення цих плакатів на виборчих дільницях.

3. Для забезпечення виготовлення передвиборного плаката кандидат у депутати має подати до окружної виборчої комісії свою передвиборну програму обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала, а також автобіографію такого ж обсягу з висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності, що не містять таємниць, які охороняються законом, та свою фотокартку (розмір встановлюється комісією).

4. Передвиборні плакати мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, не повинні містити неправдивих відомостей або комерційної реклами. Окружна виборча комісія погоджує з кандидатами у депутати тексти їх передвиборних плакатів, друкування яких вона забезпечує.

5. Кандидати у депутати мають право безперешкодно випускати плакати, листівки, буклети, інші агітаційні матеріали за рахунок коштів власного виборчого фонду.

6. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників.

7. Один примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів кандидати у депутати зобов'язані не пізніше ніж через три дні після їх виготовлення передати до окружної виборчої комісії з особистим підписом.

Стаття 30. Використання засобів масової інформації

1. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, за винятком внутрішньопартійних нарад чи нарад груп підтримки кандидатів у депутати. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію про підготовку і проведення виборів.

2. Кандидатам у депутати надається право за рахунок коштів, які виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, користуватися засобами масової інформації в Автономній Республіці Крим, засновниками або одним із засновників яких є органи державної влади, державні організації та установи, органи місцевого самоврядування (далі - засоби масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування), в порядку, передбаченому цим Законом.

3. Перелік загальнокримських засобів масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування публікується виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням Комітету з інформації Автономної Республіки Крим, а місцевих засобів масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування - окружними виборчими комісіями за поданням відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування не пізніше закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати.

4. Встановлення порядку надання ефірного часу кандидатам у депутати здійснює виборча комісія Автономної Республіки Крим та окружні виборчі комісії з дотриманням принципу рівних можливостей для всіх кандидатів у депутати.

5. Ефірний час для ведення передвиборної агітації виділяється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на проведення виборчої кампанії, і надається телерадіокомпаніями у робочі дні між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.

6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається керівництвом телерадіокомпанії "Крим" за результатами жеребкувань, які проводяться виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Цей розклад публікується в загальнокримських та місцевих засобах масової інформації.

7. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів кандидатів у депутати або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена і означена як така.

8. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.

9. Кандидати у депутати мають право за рахунок коштів, які виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, на розміщення через окружну виборчу комісію своєї передвиборної програми обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала, в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих періодичних друкованих виданнях з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування.

10. Черговість друкування передвиборних програм кандидатів у депутати встановлюється окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування.

11. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про кандидатів у депутати відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів, зобов'язані надати кандидатам у депутати, щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо, телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.

12. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 31. Обмеження у проведенні передвиборної агітації

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes