/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1167
Скачати "Реферат на тему Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;

6) організовує голосування на виборчій дільниці;

7) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;

8) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці і приймає по них рішення;

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 14. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчих комісій є їх відкриті засідання. Засідання комісії скликаються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови дільничної комісії виборчої дільниці, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.

2. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.

3. Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні - в міру необхідності.

4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до складу комісії.

5. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.

6. На засіданнях комісій ведеться протокол, який підписується головою або головуючим на засіданні і секретарем комісії.

7. Особи, які входять до складу виборчої комісії і не погоджуються з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, яка є невід'ємним додатком до протоколу засідання.

8. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими.

9. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

10. На засіданнях комісій мають право бути присутніми кандидати в депутати, довірені особи кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі громадських організацій України та інших держав, міжнародних організацій, а також представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

11. Приймати документи та звернення, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії. Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому комісією.

12. Виборчі комісії можуть залучати для здійснення передбачених цим Законом функцій, виконання технічної роботи відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, які виділяються відповідним комісіям на підготовку і проведення виборів.

Стаття 15. Оскарження рішень виборчих комісій

1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені місцевими осередками політичних партій, кандидатами у депутати та їх довіреними особами, а також виборцями до виборчої комісії вищого рівня, яка приймає рішення протягом трьох днів з моменту надходження скарги, а у разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше ніж за п'ять днів до виборів чи в день їх проведення - негайно; або оскаржені до суду протягом 10 днів після прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності на порушення цього Закону, якщо інший порядок оскарження не встановлено законом.

2. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня виборів.

3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду.

4. Суди і органи прокуратури організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний для реалізації виборчих прав розгляд заяв та скарг.

5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають.

Стаття 16. Статус осіб, які входять до складу виборчих

комісій

1. До складу виборчих комісій можуть входити громадяни України, які мають право голосу і не є кандидатами в депутати, їх довіреними особами, близькими та родичами кандидата у депутати (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри).

2. Ніхто не може бути одночасно членом більше ніж однієї виборчої комісії. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у депутати, довіреною особою кандидата в депутати її повноваження вважаються припиненими з дня такої реєстрації.

3. Протягом строку повноважень виборчої комісії зміни до її складу можуть вноситися органом, що утворив виборчу комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами, які входять до її складу, закону, смерті особи, що входить до складу комісії, або вибуття її за межі України на постійне місце проживання, припинення громадянства України, а також у зв'язку з особистою заявою особи про складення своїх повноважень у комісії або у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті.

4. Комісія може звернутися до органу, який її утворив, з пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує не менше двох третин від її складу. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися з пропозицією до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про заміну члена комісії, якщо за це проголосувало не менше двох третин від її складу.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар