Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1284
Стаття 24. Вибуття кандидата в депутати з балотування

1. Кандидат у депутати може у будь-який час до дня виборів зняти свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до окружної виборчої комісії, яка зареєструвала його кандидатом у депутати.

Окружна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидата в депутати у разі подачі кандидатом заяви про зняття своєї кандидатури або скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення чи втрати кандидатом відповідно до законодавства права балотуватися.

2. Окружні виборчі комісії скасовують рішення про реєстрацію кандидата у депутати за рішенням суду в разі порушення кандидатом у депутати цього Закону. Підставою для таких рішень можуть бути: втрата кандидатом у депутати громадянства України, набуття чинності судовим вироком за вчинення ним умисного злочину, реєстрація однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж в одному виборчому окрузі та в інших випадках порушення цього Закону.

3. Окружна виборча комісія, яка прийняла рішення про скасування свого рішення про реєстрацію кандидата у депутати, відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято таке рішення, і надає їй копію цього рішення.

4. У разі смерті кандидата у депутати окружна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування.

Стаття 25. Гарантії діяльності кандидатів у депутати

1. Кандидат у депутати після його реєстрації у дні проведення зустрічей з виборцями та інших заходів, передбачених цим Законом, може за власним бажанням звільнятися від виконання виробничих або службових обов'язків з наданням йому неоплачуваної відпустки.

2. Кандидат у депутати має право бути присутнім на всіх передвиборних заходах, що проводяться на території виборчого округу, по якому він балотується, виступати як кандидат у депутати на передвиборних заходах, організованих ним або його довіреними особами, виборчою комісією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також на заходах, організатори яких запросили його до виступу як кандидата у депутати.

3. За рішенням виборчої комісії з коштів, що виділяються на проведення виборів, за дні наданої неоплачуваної відпустки кандидату в депутати виплачується заробітна плата з розрахунку його середньої заробітної плати (посадового окладу) за основним місцем роботи за останні три місяці з урахуванням індексації. Порядок проведення виплат кандидату у депутати встановлює виборча комісія Автономної Республіки Крим разом з міністерством фінансів Автономної Республіки Крим.

4. Кандидат у депутати під час виборчої кампанії не може бути призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, військові збори та навчання.

5. Окружні виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів повинні сприяти кандидатам у депутати в організації зустрічей з виборцями, в одержанні необхідних інформаційних матеріалів соціально-економічного змісту.

Стаття 26. Довірені особи кандидата в депутати

1. Кандидат у депутати може мати не більше п'яти довірених осіб з числа громадян України, які мають право обирати, для допомоги йому в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації за обрання його депутатом, представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями.

,

B

®

Ae

B*

*

,

,

.

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x0E5EO\x1C00місію щодо їх реєстрації. У зверненні щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону, а також подається відповідна письмова згода цієї особи.

3. Окружна виборча комісія протягом трьох днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата у депутати і видає їм посвідчення встановленого зразка.

4. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до окружної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повернувши в окружну виборчу комісію видане їй посвідчення і повідомивши про це кандидата у депутати.

5. Довірені особи за поданням кандидата у депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час, необхідний для підготовки і проведення зборів та інших передвиборних заходів, передбачених цим Законом.

6. Повноваження довірених осіб починаються з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією і закінчуються з дня, наступного за днем вибуття з балотування відповідного кандидата у депутати або після опублікування результатів виборів, у тому числі по відповідному виборчому округу.

7. Не допускається реєстрація довірених осіб з числа осіб, що проходять строкову військову службу або альтернативну (невійськову) службу, а також з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, суддів і прокурорів, керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх заступників. ( Частина сьома статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )

Стаття 27. Офіційні спостерігачі

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes