Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1283
5. Особи, які входять до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим, працюють у комісії не на постійній основі, крім голови, заступника голови і секретаря. Виборча комісія має апарат, який утримується за рахунок коштів, що виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій

1. За рішенням окружної, дільничної виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар та окремі члени відповідної виборчої комісії можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці членів комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених для проведення виборчої кампанії.

2. Розмір заробітної плати членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, членів окружних та дільничних виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню заробітну плату за місцем основної роботи.

Р о з д і л III

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та

уточнення

1. Списки виборців складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній виборчій дільниці. До списків виборців включаються всі громадяни України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, яким на день виборів виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці і мають право голосу.

2. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.

3. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання виборця. Прізвища виборців зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці за місцем його постійного проживання.

4. Списки виборців, підписані керівником виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніше ніж за 30 днів до дня виборів. ( Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III ( 2979-14 ) від 17.01.2002 )

5. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків виборців дільничним виборчим комісіям несе особа, яка їх підписала.

6. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення, а також для перевірки їх правильності.

7. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу, громадянство та місце проживання. ( Частина сьома статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III ( 2979-14 ) від 17.01.2002 )

8. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються головою дільничної виборчої комісії із списку виборців.

9. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком виборців і перевірити правильність відомостей.

10. Кожний громадянин України має право оскаржувати рішення дільничних виборчих комісій про неправильності в списках виборців, у тому числі про невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення його із списку виборців, а також про допущені інші помилки. Заява виборця розглядається дільничною виборчою комісією у дводенний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або внесення змін до списку виборців може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.

Стаття 19. Випадки особливого порядку складання списків

виборців

1. Списки виборців на виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.

2. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені не пізніш як за три дні до дня виборів.

Р о з д і л IV

ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У

ДЕПУТАТИ

Стаття 20. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, і реалізується місцевими осередками політичних партій та безпосередньо громадянами шляхом самовисування, а також зборами громадян і трудовими колективами.

2. Одна і та ж особа може бути висунута лише в одному виборчому окрузі.

Стаття 21. Порядок висування кандидатів у депутати

1. Кандидати у депутати висуваються на зборах (конференціях) місцевих осередків політичних партій, при цьому місцевий осередок політичної партії може висунути лише одного кандидата у депутати в кожному окрузі.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes