Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1284
2. Збори (конференції) місцевих осередків політичних партій проводяться відповідно до статуту партій.

3. Громадяни України за умови додержання вимог, передбачених статтею 3 цього Закону, мають право на самовисування кандидатами у депутати шляхом подачі заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися кандидатом у депутати.

4. Збори громадян чи трудовий колектив можуть висунути одного кандидата в депутати у виборчому окрузі за місцем проживання або роботи.

5. Висування кандидатів у депутати починається за 80 днів і закінчується за 50 днів до дня виборів.

Стаття 22. Підписний лист

1. Підписні листи видаються окружними виборчими комісіями особам, які подали заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати або які висунуті зборами громадян, трудовими колективами та місцевими осередками політичних партій.

До початку збору підписів виборців на підписних листах, в яких має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи, яка була висунута або подала заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати, окружна виборча комісія проставляє дату видачі та свою печатку.

2. Зразок підписного листа на підтримку осіб, які подали заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати або які висунуті зборами громадян, трудовими колективами, місцевими осередками політичних партій, затверджується виборчою комісією Автономної Республіки Крим і повинен містити такі відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи;

2) порядковий номер і дату підпису;

3) прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження;

4) місце проживання;

5) номер і серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

6) особистий підпис виборця.

3. Підписний лист підписується особою, відповідальною за збір підписів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, її адреси і номера телефону.

4. Окружні виборчі комісії мають право перевіряти достовірність підписів. Недійсними вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис. Якщо із зазначених причин кількість підписів стала меншою, ніж це необхідно, кандидатам у депутати пропонується у п'ятиденний строк доповнити підписні листи. Заяви щодо підписів приймаються окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після подання до неї списків виборців.

5. Право ознайомлення із підписними листами мають лише члени виборчих комісій і в разі порушення справи в суді - учасники судового процесу.

Стаття 23. Порядок реєстрації кандидатів у депутати

1. Для реєстрації кандидата у депутати до окружної виборчої комісії подаються:

1) заява про бажання балотуватися кандидатом у депутати у відповідному виборчому окрузі із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом несумісну із депутатським мандатом діяльність відповідно до Конституції України і законів України;

2) протокол зборів (конференцій) відповідних місцевих осередків політичних партій або протокол зборів громадян чи трудового колективу по висуненню кандидата у депутати за підписом головуючого та секретаря зборів (конференції); підписні листи встановленої форми за наявності не менш як 150 підписів виборців відповідного округу, які підтримують висування особи кандидатом у депутати; ( Пункт 2 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 134/98-ВР від 03.03.98 )

3) біографічні відомості кандидата у депутати;

4) виборча програма кандидата у депутати;

5) декларація про доходи і майно за попередній рік, складена за встановленою законодавством України формою;

6) особисте зобов'язання про складення повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його депутатом (у випадку, якщо на час виборчої кампанії кандидат у депутати має такі повноваження).

2. Усі сторінки документів, що подаються для реєстрації, підписуються особою, яка виявила намір балотуватися кандидатом у депутати. Їй видається довідка, в якій зазначається дата і час прийняття документів.

3. Окружна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації кандидата у депутати. У разі реєстрації кандидату у депутати видається відповідне посвідчення.

4. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації кандидата в депутати, і подання необхідних документів до окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації кандидатів у депутати окружна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію цього кандидата і приймає відповідне рішення.

5. Прізвища зареєстрованих кандидатів у депутати нумеруються в окружній виборчій комісії відповідно до черговості реєстрації документів, що відповідають вимогам цього Закону, та із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону, публікуються нею в друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території виборчого округу, не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.

6. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 45 днів до дня виборів.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes