Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 642
1. Загальні положення

1. Відкрите акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) утворене Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. N 111 ( 111/2001 ) "Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки" та інших актів законодавства України.

1.2. Компанія є наступником майнових прав та обов'язків державного лізингового підприємства "Украгролізинг".

1.3. Компанія підпорядкована Кабінету Міністрів України і у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження Компанії

2.1. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою: повне - Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"; скорочене - НАК "Украгролізинг";

англійською мовою: повне - The National joint-stock company "Ukragroleasing"; скорочене - NJC "Ukragroleasing".

2.2. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01023, м. Київ-23, вул. Мечникова, 16а.

3. Мета і предмет діяльності Компанії

3.1. Компанія утворена з метою сприяння реалізації державної політики в агропромисловій сфері, забезпечення ефективного функціонування і розвитку сільськогосподарського виробництва шляхом передачі сільськогосподарським товаровиробникам на умовах лізингу машин та обладнання, надання виробничих послуг, організації технічного сервісу та для одержання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

3.2. Предметом діяльності Компанії є:

інженерно-технічне забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу та організація постачання їм матеріально-технічних ресурсів;

закупівля і передача у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки, обладнання для переробки сільськогосподарської продукції та іншої техніки;

участь у розробленні і реалізації програм міждержавного та міжнародного лізингу сільськогосподарської і переробної техніки, машин та механізмів;

виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції і продуктів її переробки;

надання послуг господарствам і підприємствам усіх форм власності з проведення механізованих сільськогосподарських робіт, у тому числі сільськогосподарською авіацією, прокату техніки, організації технічного сервісу, впровадження прогресивних технологій вирощування і збирання врожаїв сільськогосподарських культур, механізації та електрифікації трудомістких процесів у тваринництві;

участь у формуванні сучасної високоефективної системи індустріального виробництва в галузі агропромислового виробництва на базі машинно-технологічних станцій як виробників сільськогосподарської продукції, виконавців замовлень господарств на механізовані роботи та послуги технічного сервісу;

створення та переоснащення ремонтної бази і мережі технічного сервісу та виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, фермерського обладнання та іншого реманенту;

вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на матеріально-технічні ресурси, сільськогосподарську техніку, тваринницьке обладнання, запасні частини, обладнання для переробної промисловості;

поставка сільськогосподарським підприємствам тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських машин, у тому числі на умовах лізингу;

задоволення потреб споживачів агропромислового комплексу у запасних частинах та ремонтних матеріалах до тракторів, автомобілів, іншої сільськогосподарської техніки;

поставка підприємствам та організаціям агропромислового комплексу пально-мастильних матеріалів, гумотехнічних виробів, металопродукції, будівельних, лісових і хімічних матеріалів;

поставка ремонтним підприємствам запасних частин, ремонтних матеріалів, інструменту, обладнання;

здійснення на основі замовлень закупівлі та розміщення додаткового виробництва необхідних запасних частин та інших матеріально-технічних ресурсів для спеціалізованих ремонтних підприємств;

надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі міжнародних;

концентрація основних джерел фінансування з метою реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційних зв'язків підприємств, що входять до складу Компанії;

розроблення єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Компанії і її дочірніх підприємств;

захист та представництво інтересів Компанії в органах державної влади, інших органах та організаціях;

участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань лізингу, з питань агропромислового виробництва;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes