Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 643
організація проведення незалежної експертизи цін на сільськогосподарську техніку, яка закуповується і поставляється на умовах фінансового лізингу;

створення навчальних центрів і навчальних закладів, організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі за кордоном, а також запрошення для цього іноземних спеціалістів;

сприяння проведенню науково-дослідних робіт, а також комплексному інформаційному забезпеченню акціонерів Компанії;

впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;

виконання наукових, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно- та економіко-консультаційних послуг;

проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, у тому числі міжнародних;

підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;

провадження зовнішньоекономічної діяльності;

розроблення і практичне здійснення спільних з українськими та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій;

здійснення операцій з цінними паперами;

проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;

розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;

лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

впровадження у масове виробництво винаходів, ноу-хау;

патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

організація виробництва технологічного та іншого обладнання, устаткування, машин, транспортних засобів, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших непродовольчих та продовольчих товарів;

провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи торговельну, посередницьку, консультаційну (в тому числі у сфері фінансів);

сприяння оптовій та роздрібній торгівлі іншими товарами в порядку, передбаченому законодавством; створення мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів;

провадження посередницької (в тому числі у зовнішньоекономічній сфері), консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської діяльності;

постачання сировини, матеріалів та комплектуючих виробів в Україні та за її межами для виробничих та невиробничих потреб;

капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;

організація постачання, монтажу, налагодження та технічного сервісу;

реалізація в установленому порядку підакцизних товарів;

організація видання газет, журналів, бюлетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;

провадження благодійної діяльності за рахунок прибутку Компанії.

Компанія може провадити також іншу не заборонену законодавством України діяльність, спрямовану на досягнення мети, передбаченої цим Статутом.

3.3. Окремі види господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Компанія провадить після одержання в установленому порядку ліцензій або спеціальних дозволів.

3.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них зазначеного допуску відповідної форми.

Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших законодавчих актів з цих питань.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes